Welke project management methodes kunnen je helpen bij je volgende project?

Agile, Scrum, Waterfall of Prism: als het over project management methodes gaat, heeft elke projectmanager zo z’n voorkeur. Een project management methode kiezen is bovendien een kwestie van voors en tegens afwegen in functie van je project. Dit overzicht helpt je te beslissen welke benadering het best bij je past.

Drie veelgebruikte project management methodes: Agile, Scrum en Waterfall.

SEO illustrations Project 20

1. Agile: flexibiliteit troef.

Wat is agile project management?
Agile betekent letterlijk ‘wendbaar’. Agile project management is een dynamische manier van samenwerken waarmee je snel inspeelt op nieuwe of gewijzigde deliverables, ook wanneer die pas laat in het project opduiken.

Waarom agile werken?
Het doel van agile werken is flexibel inspelen op de noden en vereisten van klanten. Door telkens kleine deeltaken af te werken en op te leveren, verbeter je de klanttevredenheid. Het is een handige aanpak voor kleinere projecten, waarbij er niet te veel onbekende variabelen zijn die de voortgang van het project kunnen belemmeren.

Wanneer agile werken?
De agile methode wordt vaak toegepast op de ontwikkeling van software en andere producten die snel willen innoveren. Ook in marketing is ze populair, omdat ze toelaat snel bij te sturen, vooruit te gaan en je objectieven te halen.

SEO illustrations Project 21

2. Scrum: korte opeenvolgende sprints

Wat is scrum?
Het woord scrum komt eigenlijk uit de rugbysport: daar is het een manier om na een kleine overtreding het spel te hervatten. In projectmanagement staat het voor een aanpak gebaseerd op de agile methode, met korte, opeenvolgende sprints waarin telkens duidelijke taken worden gedefinieerd.

Waarom scrum gebruiken?
Het voordeel van scrum is dat het projectmanagement minder complex maakt. Bovendien laat het toe om vlot om te gaan met wijzigingen en zo stapsgewijs te werken aan de kwaliteit van een product. Het schema is ook helder: korte sprints die elkaar opvolgen.

Wanneer kan je scrum toepassen?
Net als de agile methode wordt scrum vooral gebruikt in softwareontwikkeling. Ook in evenementenplanning - of andere sectoren die vaak flexibel moeten omspringen met doelen en deliverables - kan je het toepassen.

SEO illustrations Project 19

3. De waterval-methode: geen overlappende projectfases

Wat is Waterfall project management?
Waterfall project management of de waterval methode is een lineaire manier om projecten aan te pakken. De naam verwijst naar de flow die het project volgt: de volgende fase start pas wanneer de vorige succesvol is afgerond. Er zijn dus geen overlappende fases.

Waarom een Waterfall planning gebruiken?
Het voordeel van dit model is dat het helder en makkelijk te gebruiken is: elke taak en fase wordt binnen een welbepaalde tijdspanne voltooid. Wijzigingen doorvoeren tijdens het project is moeilijker met deze aanpak. Dat maakt de methode minder flexibel.

Wanneer de Waterval methode toepassen?
De Waterfall methode is zeer geschikt voor projecten die vragen om een sterk gestructureerde aanpak, zoals bouw- of productieprojecten. Aanpassingen of bijsturingen zijn in dat soort projecten vaak duur, waardoor ze meestal toch niet aan de orde zijn.

Welke project management methode? Een overzicht.

Naast de drie ‘grote’ methodes zijn er natuurlijk nog andere manieren om je project tot een goed einde te brengen. Een kort overzicht.

PMI/PMBOK

Het Project Management Institute (PMI) is een organisatie die instaat voor de certificering van projectmanagement en -normen. Ze is de uitgever van het PMBOK: kort voor "project management body of knowledge". Dat boek verzamelt de processen, best practices, terminologie en richtlijnen die algemeen aanvaard worden in de sector.

CPM of Critical Path Method

Deze project management methode werkt met opeenvolgende taken die van elkaar afhankelijk zijn. Daarbij maakt ze een onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke taken. Die laatste hoeven niet voltooid te zijn om een nieuwe taak te starten. Zo creëer je een duidelijk actieplan waarmee je bottlenecks vermijdt.

CCPM of Critical Chain Project Management

Legt de nadruk op wie en wat je nodig hebt om je project tot een succesvol einde te brengen: welk team, welke toepassingen, infrastructuur, .... Het is vergelijkbaar met CPM, maar keert de volgorde in feite om.

De Kanban methode

Werd ontwikkeld door Toyota-ingenieur Taiichi Ohno om de productie-efficiëntie te verbeteren. Ze is gebaseerd op lean-principes en de workflow is geïnspireerd op die van een productielijn, waarbij elke taak gaat doorheen verschillende fases gaat.

Extreme Programming (XP)

Een manier om de kwaliteit van softwareprojecten te verbeteren, vaak gebruikt wanneer de vereisten niet helemaal vastliggen of vaak veranderen. De methode maakt gebruik van korte ontwikkelingscyclussen en meerdere releases.

De lean methode

Is erop gericht meer te realiseren met minder middelen. Door verspilling tegen te gaan, verhoog je de waarde van projecten en productieprocessen. Toepassingen in de softwaresector gaven ‘lean’ een nieuwe invulling, met onder andere rapid prototyping, feedback van eindgebruikers en een snelle oplevering.

Six Sigma

Wordt gebruikt om het risico op fouten tot een minimum te beperken en de kwaliteit van projecten te verbeteren door processen voortdurend te optimaliseren. De sleutelwoorden zijn kwaliteit en stabiele resultaten.

PRINCE2

Staat voor Projects In Controlled Environments en werd ooit door de Britse regering gecreëerd voor IT-projecten. Het is een eerder traditionele methode vergelijkbaar met Waterfall, die projecten indeelt in verschillende fases.

Projectmanagement met Teamleader Orbit

Teamleader Orbit maakt projecten plannen en beheren zo eenvoudig mogelijk. De duidelijke drag&drop planning toont meteen wie beschikbaar is om aan een project te werken en voorspelt je capaciteit in de toekomst. Zo hou je de perfecte balans tussen winst en klantgerichtheid.

Offerte goedgekeurd? Teamleader Orbit neemt automatisch uren en materialen van de offerte over in het project. Zo is je planning meteen klaar en weet je welke mensen je waar kan inzetten. Het projectdashboard maakt ook projecten opvolgen makkelijker: het vertelt je op elk moment welke projecten in gevaar komen zodat je onmiddellijk actie kunt ondernemen. Via het Kanban-bord hebben je klanten bovendien doorlopend inzicht in de voortgang van hun project.

Gerelateerde blogposts