Servicevoorwaarden
FAQ

Laten we eerlijk zijn. Geen enkele onderneming heeft de tijd om de algemene voorwaarden van al haar dienstverleners door te nemen. Daarom hebben we het jou zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Hieronder vind je de juridische vragen die onze (potentiële) klanten het meest stellen. Wil je gemoedsrust vooraleer je op de knop 'Ik accepteer de servicevoorwaarden' klikt? Dan volstaat het om snel even deze FAQ te lezen.

Gratis proefperiode

 • Waarom moet ik de servicevoorwaarden accepteren als ik een gratis demo account aanmaak?

  Ook als je nog geen betalende klant bent, willen we dat je onze gebruiksvoorwaarden respecteert. Zo mag je onze tool bijvoorbeeld niet gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of om inbreuk te maken op de intellectuele eigendom van iemand anders. Daarnaast kunnen we uiteraard niet toelaten dat je meermaals een gratis proefaccount aanmaakt zodat je niet hoeft te betalen voor een licentie.

  Het spreekt voor zich dat alle bepalingen in de servicevoorwaarden die gaan over betaling en facturatie niet op jou van toepassing zijn zolang je geen betalende klant bent.

 • Waarom moet ik de verwerkersovereenkomst van Teamleader accepteren als ik een gratis demo account aanmaak?

  Zodra je persoonsgegevens (bijv. van jouw klanten) importeert in onze softwareomgeving (Teamleader Focus tool) treed je op als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Je schakelt daarbij Teamleader in om die persoonsgegevens veilig te bewaren. Teamleader is dan een zogenaamde ‘gegevensverwerker’. Via onze verwerkersovereenkomst lijnen we de verantwoordelijkheden tussen elkaar af.

  Wil je weten welke technische en organisatorische maatregelen we nemen om jouw data te beveiligen? Lees dan zeker onze pagina rond Beveiliging.

Het contract

 • Kan ik mij nog bedenken nadat ik een contract met Teamleader ben aangegaan?

  Neen, dat is niet mogelijk. We bieden een gratis proefperiode van 14 dagen aan zodat je onze tool kan uittesten en zodat je weet wat je koopt.

  Daarnaast is het zo dat al onze klanten per definitie ondernemingen zijn, wat inhoudt dat het wettelijke herroepingsrecht, dat uitsluitend geldt voor consumenten (in een aantal wettelijk bepaalde gevallen), in geen geval kan worden ingeroepen.

  Komt het type licentie of het aantal gebruikers echter niet overeen met hetgeen je had gevraagd, dan verzoeken we je om dit binnen de 48 uur te melden, zodat we dit kunnen rechtzetten.

 • Heb ik geen gehandtekend exemplaar van de servicevoorwaarden nodig?

  Om een rechtsgeldige overeenkomst aan te gaan volstaat het dat je de servicevoorwaarden elektronisch hebt aanvaard door de corresponderende checkbox aan te vinken. Wij registreren op welke datum je akkoord bent gegaan met onze servicevoorwaarden.

  We kunnen onze servicevoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, maar zullen je altijd op de hoogte brengen van belangrijke veranderingen.

 • Kan ik met Teamleader onderhandelen over de voorwaarden van het contract?

  Neen, dagelijks verwelkomen we bij Teamleader nieuwe klanten. Het is voor ons onwerkbaar om met elke klant individuele onderhandelingen te voeren. Onze servicevoorwaarden en verwerkersovereenkomst zijn opgesteld volgens de standaarden in onze sector en bevatten geen onredelijke voorwaarden. We kunnen met andere woorden geen aanpassingen aan onze juridische documenten aanvaarden. Dat betekent ook dat we nooit (licentie- en verwerkers) overeenkomsten ondertekenen die onze klanten aan ons voorleggen.

 • Kan Teamleader haar servicevoorwaarden wijzigen?

  Ja, wij kunnen onze servicevoorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. Wanneer het gaat om kleine aanpassingen hoeven we je hierover niet te informeren. Het volstaat dat de meest recente versie van onze servicevoorwaarden steeds raadpleegbaar is via onze website.

  Wanneer we evenwel substantiële wijzigingen doorvoeren dan zullen we jou hierover op voorhand op de hoogte brengen. Zo krijg je de mogelijkheid om eventuele bezwaren te uiten (en – indien er geen andere oplossing mogelijk is – om je contract op te zeggen).

Betaling en Facturatie

 • Kan Teamleader haar prijzen wijzigen?

  Ja, dat is mogelijk. Zoals elke onderneming zijn ook wij onderhevig aan evoluties in de markt en passen wij onze prijzen aan wanneer dit gepast is. Onze prijzen zullen steeds in lijn liggen met de waarde van onze diensten.

  In ieder geval brengen we jou altijd op voorhand op de hoogte van geplande prijswijzigingen. Zo krijg je de mogelijkheid om eventuele bezwaren te uiten (en – indien er geen andere oplossing mogelijk is – om je contract op te zeggen).

 • Wat als ik mijn factuur te laat betaal?

  Als je een factuur niet betaalt binnen de afgesproken betalingstermijn, kunnen wij interesten en invorderingskosten aanrekenen.

Beschikbaarheid

 • Wat als de Teamleader Focus tool tijdelijk onbeschikbaar is?

  Uiteraard doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze tool non-stop beschikbaar is. Toch kunnen we op dit vlak geen absolute garanties geven. Zo kunnen de updates en onderhoudswerkzaamheden, die wij regelmatig uitvoeren, een impact hebben op de beschikbaarheid van de tool. Daarnaast is het bij wijze van uitzondering mogelijk dat problemen met onze software tijdelijk de beschikbaarheid van onze tool belemmeren. De tijdelijke onbeschikbaarheid van onze tool zal geen aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

  Je kan de status van de beschikbaarheid van onze tool steeds van dichtbij volgen via onze statuspagina.

Beëindiging

 • Kan ik mijn contract met Teamleader gemakkelijk opzeggen?

  Ja, je contract opzeggen is zeer eenvoudig. Dat kan via een speciaal daartoe voorzien formulier in onze tool. Let wel: enkel admins kunnen het contract opzeggen.

  Belangrijk is wel dat je het contract tijdig opzegt, namelijk vijftien dagen voor de einddatum van je licentieperiode (resp. een kwartaal of een jaar). Wanneer de opzeg laattijdig gebeurt, zal je een factuur ontvangen voor een bijkomende licentieperiode (resp. een kwartaal of een jaar).

  Voor meer informatie rond het opzeggen van je licentie kan je ons supportcentrum raadplegen.

 • Wat met mijn data als het contract met Teamleader eindigt?

  Wanneer je je contract opzegt, wordt je Teamleader Focus account gedeactiveerd één dag na afloop van de licentieperiode (resp. een kwartaal of een jaar). Het is jouw verantwoordelijkheid om jouw data vóór die datum te exporteren. Wanneer het account gedeactiveerd is, wordt alle data in dat account automatisch verwijderd. Dit doen we uit privacyoverwegingen.

Nationale wetgeving

 • Als ik de Teamleader Focus tool gebruik, handel ik dan sowieso conform de wetgeving in het land waar mijn onderneming gevestigd is (bijv. inzake btw, facturatie, etc.)?

  Teamleader is een onderneming die opgericht is onder Belgisch recht en gevestigd is in België (Gent). Om die reden is de tool die wij aanbieden zodanig ontwikkeld dat zij in de eerste plaats de verenigbaarheid met de Belgische regelgeving nastreeft. Hieronder valt uiteraard ook de Europese regelgeving die rechtstreekse uitwerking heeft in België (denk bijv. aan de GDPR).

  Teamleader richt zich echter niet uitsluitend op Belgische ondernemingen. Daarom streeft zij er ook naar om haar software in de hoogst mogelijke mate compatibel te maken met de dwingende nationale regelgeving uit andere EU-lidstaten (o.a. Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland). Teamleader kan hier evenwel geen garanties geven. Het is de eindverantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of het gebruik van de Teamleader Focus-tool in lijn is met de geldende nationale regelgeving in het land waar zijn/haar onderneming gevestigd is.

  Ons juridisch departement (legal@teamleader.eu) beantwoordt graag enige vragen die je in dat opzicht zou hebben.