Privacyverklaring

Benieuwd wat Teamleader allemaal weet over jou? Gebruik onze Privacy Checker.

Krijg een gepersonaliseerd privacyoverzicht in minder dan een minuut!

Dit is de privacyverklaring van:

Company details Teamleader NV NL

Voor het verdere verloop van deze privacyverklaring zullen we naar onszelf verwijzen als “Teamleader”, “wij” en “ons”.

Opmerking 1: Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar "Teamleader" wordt hiermee tegelijkertijd ook gedoeld op alle ondernemingen die eigendom zijn van Teamleader, namelijk Teamleader Orbit BV, Vectera BV en haar buitenlandse dochterondernemingen.

Opmerking 2: Sinds juni 2022 maken Teamleader en haar dochterondernemingen deel uit van de Visma-groep. Als gevolg daarvan worden alle persoonsgegevens die worden gedeeld met Teamleader ook gedeeld (althans, in juridische zin) met het moederbedrijf, Visma AS. Als je meer informatie wil over wat Visma met je persoonsgegevens doet, lees dan zeker ook hun privacyverklaring. Heb je opmerkingen, vragen of bezorgheden over je privacy die je rechtstreeks aan Visma wil richten, stuur deze dan naar privacy@visma.com.

Waarom een Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring is gericht naar iedereen (klant of niet) die op één of andere manier persoonsgegevens met ons deelt (hierna: “je”, “jij” en “jou”). Wij willen jou in heldere taal vertellen waarom we bepaalde informatie van jou nodig hebben en wat we met jouw persoonlijke gegevens doen. Niet alleen omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, maar vooral omdat we transparantie en privacy belangrijk vinden.

Uiteraard streven wij ernaar om de regels rond gegevensbescherming uit de Europese en Belgische wetgeving zo goed als mogelijk na te leven. Daarom trachten we jou steeds de mogelijkheid te bieden om deze privacyverklaring te raadplegen vóór je persoonlijke informatie met ons deelt. Zo weet je telkens precies wat je mag verwachten en kan je een weloverwogen beslissing nemen.

Om een volledig beeld te hebben van hoe we met jouw persoonlijke gegevens omspringen, lees je best ook onze Cookie Policy.

Suggesties over hoe we ons privacybeleid kunnen verbeteren? Laat het ons weten via dpo@teamleader.eu!

Wat weet Teamleader over jou en wat gebeurt er met die informatie?

Vooraleer we jou vertellen welke persoonlijke informatie we over jou verzamelen, en voor welke redenen we dit doen, willen we jou erop wijzen dat er een noemenswaardig verschil is tussen:
(i) personen die de website voor de eerste keer bezoeken, en
(ii) terugkerende bezoekers van de website.

Bezoek je onze websites voor de eerste keer?

Dan (her)kennen we jou waarschijnlijk (nog) niet. Zolang je via de website geen persoonlijke informatie bij ons achterlaat (bijv. via webformulieren, webchat, etc.), blijft dat ook zo. Je bepaalt dus steeds zelf wat Teamleader over jou weet.

Let op: dit betekent niet noodzakelijk dat we nog nooit persoonlijke informatie over jou hebben verzameld. Het is namelijk mogelijk dat je zelf al via een andere weg bepaalde persoonsgegevens met ons deelde (denk bijv. aan: e-mail, sociale media, post, etc.).

Heb je nooit jouw contactgegevens gedeeld met Teamleader en toch marketingcommunicatie ontvangen (bijv. per e-mail, telefoon, post, etc.)? Dat kan. Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, maakt Teamleader gebruik van publiek beschikbare contactgegevens (bijv. in het KBO) om potentieel geïnteresseerde bedrijven te contacteren. Je kan ons op elk ogenblik laten weten dat je niet geïnteresseerd bent. We noteren dit zo en laten je dan voorgoed met rust.

We hebben ook commerciële samenwerkingen met marketingpartners die onze diensten en content (bijv. e-books) voor ons promoten. Het is mogelijk dat je je contactgegevens bij hen hebt achtergelaten en zij die gegevens op hun beurt aan ons doorgeven. Dat gebeurt alleen met je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Ben je een terugkerende bezoeker van onze websites?

Of we jou herkennen wanneer je onze websites voor de tweede, derde… keer bezoekt, hangt af van je vorige bezoeken aan onze websites.

Als je tijdens jouw bezoeken aan onze websites nooit persoonlijke informatie met ons hebt gedeeld (bijv. via webformulieren, webchat, etc.), weten we niet wie je bent. Je bepaalt dus steeds zelf wat Teamleader over jou weet.

Heb je wel al eens je persoonsgegevens achtergelaten op een van onze websites, dan kunnen we jou – dankzij cookies – herkennen als ‘terugkerende bezoeker’ (tenzij je onze tracking cookies niet geaccepteerd hebt). Hoe lang we deze cookies bijhouden, kan je lezen in onze Cookie Policy.

Als we merken dat je vaak terugkeert (oprechte interesse toont in onze dienstverlening) en je je telefoonnummer in het verleden bij ons hebt achtergelaten, kunnen we jou opbellen om te kijken wat je tegenhoudt om een van onze software tools uit te proberen. Uiteraard tenzij je ingeschreven bent op een officiële Bel-me-niet-meer lijst (voor België). Ook tijdens dit telefoongesprek kies je volledig zelf wat je ons wel en niet over jezelf vertelt.

Benieuwd wat Teamleader allemaal weet over jou? Gebruik onze Privacy Checker.

Krijg een gepersonaliseerd privacyoverzicht in minder dan een minuut!

Jouw privacyprofiel en jouw privacyhandelingen

Welke informatie we over jou verzamelen en wat we met die informatie doen, hangt af van twee zaken:
(i) De relatie die je met ons hebt (jouw ‘privacyprofiel’); en
(ii) De handelingen die je zelf stelt en waarbij je bepaalde persoonlijke informatie vrijgeeft (jouw ‘privacyhandelingen’).

Om een volledig beeld te krijgen van wat Teamleader over jou weet en wat er met die informatie gebeurt, combineer je jouw privacyprofiel met de specifieke privacyhandelingen die jij heb gesteld.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken:

Stel: je hebt gesolliciteerd bij Teamleader. Teamleader verzamelt standaard bepaalde (documenten met daarin) persoonsgegevens van haar sollicitanten (bijv. CV, motivatiebrief, etc.). ‘Sollicitant’ is jouw privacyprofiel.

Het is mogelijk dat je als sollicitant op een gegeven ogenblik langskomt voor een gesprek in één van onze Teamleader-kantoren. In dat geval kan je gefilmd worden door de bewakingscamera’s in onze gebouwen. Dit gebeurt dus (logischerwijze) niet bij alle sollicitanten, maar enkel wanneer zij worden uitgenodigd voor een gesprek. Het ‘bezoeken van een Teamleader-kantoor’ is dus een specifieke, door jou gestelde privacyhandeling.

Wil je achterhalen wat Teamleader over jou weet, dan combineer je in dit geval het privacyprofiel ‘Sollicitant’ met de privacyhandeling ‘Kantoorbezoek’.

Privacy profielen

Directe klant

Ik betaal mijn facturen rechtstreeks aan Teamleader

Merk op: ‘Klant’ in deze context is de zelfstandige of wettelijke vertegenwoordiger (bijv. zaakvoerder) van een onderneming die het contract (de softwarelicentie) met Teamleader aangaat of minstens onderhoudt betreffende een of meerdere softwaretools van Teamleader: Teamleader Focus, Teamleader Orbit en/of Vectera. Deze persoon zal in de meeste, maar niet alle, gevallen een gebruikersaccount hebben op de desbetreffende tool(s).

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je een betalend account hebt, verzamelen wij in ieder geval volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Functie
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vaste lijn / gsm)
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat je maakt van onze tool(s) (bijv. heatmaps, tijdstip van in- en uitloggen, modules/functionaliteiten die je het meest en het minst gebruikt, etc.)
 • De logingegevens gekoppeld aan jouw gebruikersprofiel (geen zorgen, deze worden altijd geëncrypteerd)
 • IP-adres en daaraan gekoppelde geografische locatiegegevens (land en regio, maar geen exact adres)
 • Communicatievoorkeur
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig gedeeld met Teamleader (bv. tijdens correspondentie met Teamleader)

Houd er rekening mee dat de precieze persoonlijke informatie die Teamleader over jou verzamelt enigszins kan verschillen, afhankelijk van de Teamleader-softwaretool die je als klant gebruikt.

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Als directe klant hebben we jouw persoonsgegevens in de eerste plaats nodig om jouw (directe) klantenaccount aan te maken op de gekozen tool. Verder hebben we jouw gegevens nodig zodat onze medewerkers jouw vragen gericht en spoedig kunnen beantwoorden. Uiteraard zullen we jouw gegevens ook gebruiken om jouw facturen correct op te stellen en toe te sturen, alsook om eventuele betalingsproblemen op te volgen.

We monitoren jouw gebruik van onze tool(s). Dit doen we in eerste instantie om onze tools te optimaliseren. In de meeste gevallen gebruiken we deze data enkel op geaggregeerde en anonieme basis in het kader van gebruiksonderzoek en statistische analyse. Af en toe kan het zijn dat we jouw gebruik op individueel niveau van dichterbij bekijken. Dit doen we enkel om jou als klant beter te kunnen ondersteunen. We kunnen bijvoorbeeld nagaan of je de tool(s) wel voldoende gebruikt en dus of je er alles uithaalt.

Jouw klantenaccount blijft onder alle omstandigheden persoonlijk en vertrouwelijk. Zolang je jouw gebruikersnaam en wachtwoord met niemand deelt, kan enkel jij in jouw klantenaccount. Wij bewaren jouw logingegevens op een veilige plaats en passen steeds encryptie (hashing) toe.

Teamleader-medewerkers verschaffen zich nooit rechtstreeks toegang tot jouw klantenaccount, behalve wanneer jij hier als klant jouw uitdrukkelijke toestemming voor geeft of wanneer dit noodzakelijk is om veiligheidscontroles uit te voeren of om jou als klant de nodige ondersteuning of assistentie te verlenen. Toegang tot uw account wordt omkaderd door een streng toegangscontrolebeleid en is steeds beperkt tot het daarvoor bevoegde personeel.

In jouw eerste maanden als Teamleader-klant sturen we jou op regelmatige basis nuttige onboarding e-mails. Zo leer je onze tool snel op de juiste manier gebruiken. Zolang je klant bent bij Teamleader ontvang je ook onze product updates. Zo ben je steeds op de hoogte van de nieuwste aanpassingen aan onze tool(s), bijvoorbeeld wanneer we een nieuwe feature lanceren. Daarnaast ontvang je als klant ook onze maandelijkse nieuwsbrief waarin we de meest relevante tips, blogs en nieuwtjes op een rijtje zetten. Tot slot nodigen we je als klant ook graag uit op onze evenementen (zoals bijv. ons jaarlijkse Work Smarter evenement). Al deze informatieve en marketingcommunicatie ontvang je via e-mail. Je kan je e-mail voorkeuren op elk ogenblik aanpassen en je van één of meerdere van deze mailinglijsten uitschrijven.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Aanmaken van een (direct) klantenaccount op de gekozen Teamleader-tool

Klantbeheer

Uitvoeren van overeenkomst

Facturatie, invordering van betalingen, etc.

Klantbeheer

Uitvoeren van overeenkomst + wettelijke verplichting om facturen gedurende min. zeven jaar te bewaren

Informatieve communicatie omtrent de opstart van het account in de vorm van onboarding e-mails

Ondersteuning van klanten

Gerechtvaardigd belang

Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming

Marketingcommunicatie

 • Product updates
 • Nieuwsbrief
 • Uitnodigingen voor evenementen

Marketing

Gerechtvaardigd belang

Opt-out steeds mogelijk

Klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes

Statistische analyse ter optimalisatie van de werking van onze websites en softwaretools + bieden van persoonlijke/gerichte ondersteuning

Gerechtvaardigd belang

Vrije keuze om wel of niet deel te nemen

Monitoring van het gebruik van de tool (bijv. hoe actief wordt het klantenaccount gebruikt)

Statistische analyse ter optimalisatie van de werking van onze websites en tools + bieden van persoonlijke/gerichte ondersteuning

Gerechtvaardigd belang

Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming

Toegang tot jouw account om een opgetreden probleem te analyseren

Security engineering

Ondersteuning van klanten

Gerechtvaardigd belang

Steeds de keuze voor synchrone ondersteuning a.d.h.v. screen sharing

Toegang tot jouw klantenaccount om gevraagde wijzigingen in jouw account uit te voeren

 • invoeren van een import
 • bewerken of uploaden van een documentsjabloon
 • een bestand downloaden vanuit het account

Ondersteuning en onboarding van klanten

Toestemming

Alleen als de klant hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat


Indirecte klant

Ik betaal mijn facturen aan één van de partners van Teamleader.

Merk op: ‘Klant’ in deze context is de zelfstandige of wettelijke vertegenwoordiger (bijv. zaakvoerder) van een onderneming die het contract (de softwarelicentie) met de Teamleader partner aangaat of minstens onderhoudt betreffende een of meerdere softwaretools van Teamleader: Teamleader Focus, Teamleader Orbit en/of Vectera. Deze persoon zal in de meeste, maar niet alle, gevallen een gebruikersaccount hebben op de desbetreffende tool(s).

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je een betalend klantenaccount hebt via een Teamleader partner, verzamelen wij in ieder geval volgende gegevens (of we ontvangen die via de partner):

 • Naam
 • Voornaam
 • Functie
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vaste lijn / gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat je maakt van onze tool(s) (bijv. heatmaps, tijdstip van in- en uitloggen, modules/functionaliteiten die je het meest en het minst gebruikt, etc.)
 • De logingegevens gekoppeld aan jouw gebruikersprofiel (geen zorgen, deze worden altijd geëncrypteerd)
 • IP-adres en daaraan gekoppelde geografische locatiegegevens (land en regio, maar geen exact adres)
 • Communicatievoorkeur

Houd er rekening mee dat de precieze persoonlijke informatie die Teamleader over jou verzamelt enigszins kan verschillen, afhankelijk van de Teamleader-softwaretool die je als klant gebruikt.

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Als indirecte klant hebben we jouw persoonsgegevens in de eerste plaats nodig om jouw (indirect) klantenaccount aan te maken op de gekozen tool. Je ontvangt in ieder geval ook nog een welkomstmailtje van ons. Ook monitoren we jouw gebruik van onze tool(s). Dit doen we in eerste instantie om onze tools te optimaliseren. In de meeste gevallen gebruiken we deze data enkel op geaggregeerde en anonieme basis in het kader van gebruiksonderzoek en statistische analyse. Af en toe kan het zijn dat we jouw gebruik op individueel niveau van dichterbij bekijken. We kunnen bijvoorbeeld nagaan of je de tool wel voldoende gebruikt en dus of je er alles uithaalt. Die informatie geven we dan door aan de Teamleader-partner die jou ondersteunt, zodat deze jou nog beter kan begeleiden.

Jouw account blijft onder alle omstandigheden persoonlijk en vertrouwelijk. Zolang je jouw gebruikersnaam en wachtwoord met niemand deelt, kan enkel jij in jouw Teamleader account. Wij bewaren jouw logingegevens op een veilige plaats en passen steeds encryptie (hashing) toe.

Zolang je klant bent bij Teamleader ontvang je onze product updates. Zo ben je steeds op de hoogte van de nieuwste aanpassingen aan onze tool(s), bijvoorbeeld wanneer we een nieuwe feature lanceren. Daarnaast ontvang je als klant ook onze maandelijkse nieuwsbrief waarin we de meest relevante tips, blogs en nieuwtjes op een rijtje zetten. Tot slot nodigen we je als klant ook graag uit op onze evenementen (zoals bijv. ons jaarlijkse Work Smarter evenement). Al deze informatieve en marketingcommunicatie ontvang je via e-mail. Je kan je e-mail voorkeuren op elk ogenblik aanpassen en je van één of meerdere van deze mailinglijsten uitschrijven.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Aanmaken van een (indirect) klantenaccount op de gekozen Teamleader-tool

Klantbeheer

Uitvoeren van overeenkomst

Informatieve communicatie omtrent de opstart van het account in de vorm van onboarding e-mails

Ondersteuning van klanten

Gerechtvaardigd belang

Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming

Marketingcommunicatie

 • Product updates
 • Nieuwsbrief
 • Uitnodigingen voor evenementen

Marketing

Gerechtvaardigd belang

opt-out steeds mogelijk

Klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes

Statistische analyse ter optimalisatie van de werking van onze websites en tools + verifiëren kwaliteit van de service geleverd door onze partners

Gerechtvaardigd belang

vrije keuze om wel of niet deel te nemen

Monitoring van het gebruik van de tool (bijv. hoe actief wordt het klantenaccount gebruikt)

Statistische analyse ter optimalisatie van de werking van onze websites en tools + bieden van persoonlijke/gerichte ondersteuning

Gerechtvaardigd belang

geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming


Gebruiker

Ik gebruik een of meerdere softwaretools van Teamleader, maar betaal zelf geen facturen.

Merk op: ‘Gebruiker’ is in deze context de persoon die voor een klant van Teamleader werkt (bijvoorbeeld een werknemer of freelancer) en die in opdracht van de klant een of meer softwaretools van Teamleader gebruikt.

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je een gebruiker bent onder een betalend klantenaccount, verzamelen wij in ieder geval volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Functie
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vaste lijn / gsm)
 • Informatie betreffende het gebruik dat je maakt van onze tool(s) (bijv. heatmaps, tijdstip van in- en uitloggen, modules/functionaliteiten die je het meest en het minst gebruikt, etc.)
 • De logingegevens gekoppeld aan jouw gebruikersprofiel (geen zorgen, deze worden altijd geëncrypteerd)
 • IP-adres en daaraan gekoppelde geografische locatiegegevens (land en regio, maar geen exact adres)
 • Communicatievoorkeur
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig gedeeld met Teamleader (bv. tijdens correspondentie met Teamleader)

Houd er rekening mee dat de precieze persoonlijke informatie die Teamleader over jou verzamelt enigszins kan verschillen, afhankelijk van de Teamleader-softwaretool die je als gebruiker gebruikt.

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Als gebruiker van een of meerdere van onze softwaretools hebben we jouw persoonsgegevens in de eerste plaats nodig om jouw persoonlijk account te creëren op de desbetreffende tool. Verder hebben we jouw gegevens nodig zodat onze medewerkers jouw vragen gericht en spoedig kunnen beantwoorden.

We monitoren jouw gebruik van onze tool(s). Dit doen we in eerste instantie om onze tools te optimaliseren. In de meeste gevallen gebruiken we deze data enkel op geaggregeerde en anonieme basis in het kader van gebruiksonderzoek en statistische analyse. Af en toe kan het zijn dat we jouw gebruik op individueel niveau van dichterbij bekijken. Dit doen we enkel om de Teamleader-klant (via wie jij gebruik maakt van de tool(s)) beter te kunnen ondersteunen.

Jouw gebruikersaccount blijft onder alle omstandigheden persoonlijk en vertrouwelijk. Zolang je jouw gebruikersnaam en wachtwoord met niemand deelt, kan enkel jij in jouw gebruikersaccount. Wij bewaren jouw logingegevens op een veilige plaats en passen steeds encryptie (hashing) toe.

Teamleader-medewerkers verschaffen zich nooit rechtstreeks toegang tot jouw gebruikersaccount, behalve wanneer jij hier jouw uitdrukkelijke toestemming voor geeft of wanneer dit noodzakelijk is om veiligheidscontroles uit te voeren of om jou als gebruiker de nodige ondersteuning of assistentie te verlenen. Toegang tot je account wordt omkaderd door een streng toegangscontrolebeleid en is steeds beperkt tot het daarvoor bevoegde personeel.

In jouw eerste maanden als gebruiker van onze tool(s) sturen we jou op regelmatige basis nuttige onboarding e-mails. Zo leer je onze tool(s) snel op de juiste manier gebruiken. Zolang je klant bent bij Teamleader ontvang je ook onze product updates. Zo ben je steeds op de hoogte van de nieuwste aanpassingen aan onze tool(s), bijvoorbeeld wanneer we een nieuwe feature lanceren. Daarnaast ontvang je als klant ook onze maandelijkse nieuwsbrief waarin we de meest relevante tips, blogs en nieuwtjes op een rijtje zetten. Tot slot nodigen we je als klant ook graag uit op onze evenementen (zoals bijv. ons jaarlijkse Work Smarter evenement). Al deze informatieve en marketingcommunicatie ontvang je via e-mail. Je kan je e-mail voorkeuren op elk ogenblik aanpassen en je van één of meerdere van deze mailinglijsten uitschrijven.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Aanmaken van een gebruikersaccount onder het desbetreffende klantenaccount

Klantbeheer

Uitvoeren van overeenkomst

Facturatie, invordering van betalingen, etc.

Klantbeheer

Uitvoeren van overeenkomst + wettelijke verplichting om facturen gedurende min. zeven jaar te bewaren

Informatieve communicatie in de vorm van onboarding e-mails

Ondersteuning van klanten

Gerechtvaardigd belang

Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming

Marketingcommunicatie

 • Product updates
 • Nieuwsbrief
 • Uitnodigingen voor evenementen

Marketing

Gerechtvaardigd belang

Opt-out steeds mogelijk

Klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes

Statistische analyse ter optimalisatie van de werking van onze websites en tools + bieden van persoonlijke/gerichte ondersteuning

Gerechtvaardigd belang

Vrije keuze om wel of niet deel te nemen

Monitoring van het gebruik van de tool (bijv. hoe actief wordt het gebruikersaccount gebruikt)

Statistische analyse ter optimalisatie van de werking van onze websites en tools + bieden van persoonlijke/gerichte ondersteuning

Gerechtvaardigd belang

Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming

Toegang tot jouw gebruikersaccount om een opgetreden probleem te analyseren

Security engineering

Ondersteuning van klanten

Gerechtvaardigd belang

Steeds de keuze voor synchrone ondersteuning a.d.h.v. screen sharing

Toegang tot jouw gebruikersaccount om gevraagde wijzigingen in jouw account uit te voeren

 • invoeren van een import
 • bewerken of uploaden van een documentsjabloon
 • een bestand downloaden vanuit het account

Ondersteuning en onboarding van klanten

Toestemming

Alleen als de klant hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat


Ex-klant

Ik was vroeger klant, maar ben het nu niet meer.

Wanneer je niet langer klant bent bij ons, verwijderen we automatisch al jouw contactgegevens uit onze marketing database. Zo zorgen we ervoor dat je niet langer marketing e-mails van ons ontvangt. Je bent uiteraard vrij om je alsnog in te schrijven op bepaalde marketingcommunicatie (bijv. rond toekomstige evenementen).

Daarnaast verwijderen we al jouw persoonsgegevens ten laatste 90 dagen na de deactivering van jouw account automatisch uit ons klantenbestand. Wel bewaren we nog bepaalde algemene bedrijfsinformatie en noteren we de reden dat je geen klant meer bent. Zo kunnen we je beter van dienst zijn als je in de toekomst nog bepaalde vragen zou hebben of opnieuw klant zou worden. Verder zijn we uiteraard ook wettelijk verplicht om alle facturen bij te houden die we in het verleden voor jou hebben opgemaakt. Tot slot bewaren we ook bepaalde anonieme data, die we gebruiken in het kader van gebruiksonderzoek en statistische analyse.


Ex-gebruiker

Ik gebruikte vroeger een of meerdere softwaretools van Teamleader, maar nu niet meer.

Als je niet langer een van de softwaretools van Teamleader gebruikt, verwijderen wij automatisch al je contactgegevens uit onze marketing database, zodat je niet langer marketing e-mails van ons ontvangt. Het staat je natuurlijk vrij om je in te schrijven op bepaalde marketingcommunicatie (bijvoorbeeld over evenementen).

Bovendien verwijderen wij automatisch al je persoonsgegevens uit ons klantenbestand uiterlijk 90 dagen nadat het klantenaccount waaraan je gebruikersaccount is gekoppeld, is verwijderd of eerder als de klant in kwestie je gebruikersaccount voor die tijd verwijdert. Wij bewaren echter wel bepaalde anonieme gegevens, die wij gebruiken voor gebruikersonderzoek en statistische analyses.


Business Partner

Ik ben een partner, leverancier of heb een andere commerciële relatie met Teamleader.

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je een commerciële relatie hebt met Teamleader (anders dan een klantrelatie), verzamelen wij in ieder geval volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Functie
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vaste lijn / gsm)
 • Bedrijfsnaam
 • Communicatievoorkeur
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig gedeeld met Teamleader (bijv. tijdens correspondentie met Teamleader)

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Wanneer je een commerciële samenwerking hebt met Teamleader zal je steeds bepaalde persoonsgegevens van jezelf en/of jouw medewerkers met ons delen. Uiteraard worden deze gegevens uitsluitend gebruikt in het kader van deze samenwerking. Wanneer de samenwerking eindigt, bewaren we enkel de relevante documentatie (bijv. samenwerkingsovereenkomst) nog gedurende een bepaalde termijn.

Als business partner van Teamleader kan het zijn dat je bepaalde informatieve communicatie ontvangt die rechtstreeks gerelateerd is aan de precieze commerciële relatie die je met ons hebt. Verder kan je ook marketingcommunicatie ontvangen in de vorm van uitnodigingen voor Teamleader evenementen. Als je dat wil, kan je je steeds uitschrijven.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Onderhandelen en bewaren van commerciële overeenkomsten

Vendor relationship management

Uitvoeren van overeenkomst

Informatieve communicatie in het kader van de commerciële relatie

Onderhouden van de commerciële relatie

Gerechtvaardigd belang
Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming

Marketingcommunicatie in de vorm van uitnodigingen voor events

Marketing

Gerechtvaardigd belang
Opt-out steeds mogelijk


Sollicitant

Ik heb gesolliciteerd bij Teamleader.

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je solliciteert bij Teamleader, verzamelen wij in ieder geval volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vaste lijn / gsm)
 • Foto (optioneel)
 • CV, motivatiebrief en alle informatie die daarin is opgenomen (bijv. woonadres, opleiding, professionele ervaring, etc.)
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig gedeeld met Teamleader (bijv. tijdens correspondentie met Teamleader)

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Wanneer je bij ons solliciteert, zullen wij de door jou opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor onze interne wervingsdoeleinden. Uiteraard zullen we in de eerste plaats nagaan of je in aanmerking komt voor de bewuste functie. Is dat niet het geval en zijn we evenmin van mening dat jouw profiel in de toekomst zou passen bij onze organisatie, dan bewaren we jouw correspondentie, profiel, CV en motivatiebrief nog gedurende maximum dertig dagen zodat we eventuele sollicitaties voor andere rollen binnen de organisatie efficiënt kunnen afhandelen.

Als de kans bestaat dat we in de toekomst toch nog een plaatsje voor jou hebben binnen de organisatie, dan bewaren we jouw correspondentie, profiel, CV en motivatiebrief eveneens maximaal dertig dagen, tenzij je ermee akkoord gaat dat we deze langer bijhouden. In ieder geval bewaren we deze gegevens niet langer dan één jaar.

In geen geval bewaren we jouw gegevens in onze marketingdatabase. Je hoeft dus geen marketingmails of sales calls te vrezen.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Registratie van sollicitatie (bevestigingsmail)

Opstarten van sollicitatieprocedure

Gerechtvaardigd belang
Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming

Bewaren van correspondentie met en profiel, CV en motivatiebrief van de sollicitant

Na afwijzing:

 • Max. 30 dagen met het oog op het efficiënt afhandelen van nieuwe sollicitaties door dezelfde kandidaat
 • Max. 1 jaar met het oog op eventuele vacatures waarvoor de kandidaat in aanmerking komt

Gerechtvaardigd belang
Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming

Toestemming
Uitdrukkelijk akkoord van de kandidaat dat zijn/haar profiel voor 1 jaar bewaard mag worden voor eventuele toekomstige vacatures


Andere
Ik heb een andere relatie met Teamleader

Heb je een andere relatie met Teamleader? In dat geval wordt de mate waarin we persoonsgegevens van jou verzamelen uitsluitend bepaald door de precieze privacyhandelingen die je gesteld hebt. Hieronder vind je meer informatie per privacyhandeling.

Privacy-acties

Web chat

Ik heb gebruik gemaakt van de chat op een van de websites.

Wat weet Teamleader over mij?

Hoeveel wij over jou weten hangt af van wat je al met ons hebt gedeeld bij je vorige bezoeken aan onze websites (bijv. wanneer je al eens een bepaald formulier op een van onze websites hebt ingevuld). Veel hangt dus van de vraag of je onze websites voor de eerste keer bezoekt, dan wel of je een terugkerende bezoeker bent. Je bepaalt alleszins steeds zelf wat Teamleader over jou weet.

Bij een chatgesprek kunnen wij volgende persoonsgegevens over jou verzamelen en verwerken:

 • E-mailadres
 • Alle andere persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons hebt meegedeeld (bijv. tijdens een chatgesprek met één van onze medewerkers)

Let op: Wees voorzichtig met het ons sturen van bijlagen met gevoelige informatie (bijv. gegevens van jouw klanten).

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Wanneer je onze websites bezoekt, zal er steeds een chatvenster openspringen. Zo kan je gemakkelijk al je prangende vragen stellen over Teamleader aan één van onze – uiterst behulpzame – medewerkers. Heb je nog nooit persoonlijke informatie achtergelaten, dan weten we ook niet wie je bent. Je kiest er dan volledig zelf voor of je ons vertelt met wie we de eer hebben.

Heb je wel al eens op de één of andere manier persoonlijke informatie met ons gedeeld, dan kunnen we aan de hand van cookies herkennen wie je bent (tenzij je onze tracking cookies niet geaccepteerd hebt). Concreet krijgen wij in ons chatvenster jouw e-mailadres te zien. Dit kan ons helpen om jou sneller te helpen en jouw vragen gerichter te beantwoorden. Achteraf sturen we dan een transcript van het volledige gesprek naar datzelfde e-mailadres.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Sturen van een transcript van het chatgesprek naar het e-mailadres van de betrokkene

Bewaren van de gevoerde communicatie met het oog op een gerichtere ondersteuning bij toekomstige gesprekken

Gerechtvaardigd belang
Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming


E-mail

Ik heb Teamleader gecontacteerd via e-mail

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je ons per mail contacteert (bijv. met een specifieke vraag), ontvangen we in principe enkel jouw e-mailadres. Voor het overige bepaal je steeds zelf welke persoonlijke informatie je met Teamleader deelt.

Let op: wees voorzichtig met het ons sturen van bijlagen met gevoelige informatie (bijv. gegevens van jouw klanten).

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Wanneer je ons een mailtje stuurt, dan is het ook logisch dat we jou een antwoord sturen. We bewaren jouw gegevens in zo’n geval niet in onze marketing database. Je hoeft dus geen marketing e-mails of sales calls te vrezen. Tenzij je ons natuurlijk net gemaild hebt om commerciële gesprekken te starten.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

E-mailcorrespondentie met de betrokkene

Bewaren van de gevoerde communicatie met het oog op een gerichtere ondersteuning bij toekomstige gesprekken

Gerechtvaardigd belang
Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming


Contactformulier

Ik heb Teamleader gecontacteerd via het contactformulier op een van de websites.

Wat weet Teamleader over mij?

Als je contact met ons opneemt via het contactformulier op een van onze websites (bijv. met een specifieke vraag), ontvangen wij alleen je e-mailadres. Voor het overige beslis je altijd zelf welke persoonlijke informatie je met ons wilt delen.

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Als je het contactformulier gebruikt, is het logisch dat wij op jouw bericht reageren. In dat geval slaan we je gegevens niet op in onze marketingdatabase. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je marketing e-mails of sales telefoontjes zal ontvangen. Tenzij je ons natuurlijk om die specifieke reden hebt gecontacteerd.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Correspondentie met de betrokkene

Opslaan van communicatie met het oog op een meer gepersonaliseerde ondersteuning bij toekomstige gesprekken

Gerechtvaardigd belang
Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming


E-book

Ik heb een of meerdere e-books gedownload.

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je een e-book downloadt via een van onze websites verzamelen wij in ieder geval volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoon (vaste lijn / gsm)
 • Land

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Wanneer je via een van onze websites een e-book downloadt, zal je steeds bepaalde persoonlijke informatie moeten opgeven. Zo hebben we jouw e-mailadres nodig om jou het gevraagde e-book toe te sturen. Verder sturen we jou gedurende een korte periode wel een aantal marketingmails die gerelateerd zijn aan het door jou gedownloade e-book. Ook kunnen we jou uitnodigen voor toekomstige Teamleader evenementen. Je kan je hiervan op elk ogenblik uitschrijven.

Wanneer je gedurende die termijn duidelijke interesse toont in een van onze tools (bijv. je bezoekt meermaals de pagina rond prijzen), kan het zijn dat we je uit eigen beweging al even opbellen. We doen dit dus enkel wanneer we er van overtuigd zijn dat jij écht geïnteresseerd bent en enkel nog een klein duwtje in de rug nodig hebt. Zoals steeds kan je aan de telefoon aangeven dat je toch geen interesse hebt en niet opgebeld wenst te worden. Dan noteren wij dat zo en houden wij ons aan die afspraak.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Toesturen van het e-book

Content marketing

Toestemming
Expliciete handeling van de betrokken

Opbellen van prospect

Telemarketing – Nagaan of er een fit is met de prospect

Gerechtvaardigd belang

 • Uitsluitend wanneer op basis van objectieve criteria is vastgesteld dat er oprechte belangstelling is in de producten/diensten van Teamleader
 • Niet naar personen die op de Bel Me Niet Meer-lijst staan
 • Prospect heeft steeds de mogelijkheid om toekomstige calls te weigeren

Marketingcommunicatie

 • E-mails rond topics gerelateerd aan het e-book dat door de betrokkene gedownload werd
 • Uitnodigingen voor Teamleader events

Content marketing - Lead nurturing

Marketing

Gerechtvaardigd belang
Opt-out steeds mogelijk


Free trial

Ik heb/had een gratis proefaccount op een van de softwaretools van Teamleader

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je een gratis proefaccount hebt aangemaakt, verzamelen wij in ieder geval volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Functie
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vaste lijn / gsm)
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat je maakt van onze websites (bijv. heatmaps, surfgedrag, browsertype, bezochte webpagina’s, etc.)
 • Informatie betreffende het gebruik dat je maakt van onze tool(s) (bijv. heatmaps, tijdstip van in- en uitloggen, modules/functionaliteiten die je het meest en het minst gebruikt, etc.)
 • De logingegevens gekoppeld aan jouw gebruikersprofiel (geen zorgen, deze worden altijd geëncrypteerd)
 • IP-adres en daaraan gekoppelde geografische locatiegegevens (land en regio, maar geen exact adres)
 • Communicatievoorkeur
 • Alle andere persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons hebt meegedeeld (bijv. tijdens een chatgesprek met één van onze medewerkers)

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Wie een gratis proefaccount aanmaakt, moet steeds bepaalde persoonlijke informatie opgeven. Deze informatie gebruiken we in de eerste plaats om jouw registratie te voltooien.

Tijdens jouw proefperiode kunnen we jou opbellen of mailen om jou te begeleiden gedurende jouw eerste Teamleader-ervaring. Zo zorgen we ervoor dat je een duidelijk beeld hebt van wat de desbetreffende tool allemaal kan en helpen we jou inschatten of een softwarelicentie een meerwaarde zou zijn voor jouw bedrijf. Ook als je na de proefperiode niet overschakelt naar een betalend account bewaren we jouw persoonsgegevens nog gedurende een termijn van twee jaar. Zo kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de free trial door personen die meerdere keren na elkaar een gratis proefabonnement gebruiken. Wanneer je telefonisch hebt aangegeven dat je in de toekomst eventueel wel geïnteresseerd zou zijn in een van onze tools, kunnen we jou op een later ogenblik nogmaals opbellen.

Verder kunnen we jou marketingmails sturen aangezien je in het verleden al eens (gratis) gebruik hebt gemaakt van een van onze tools. Je hebt uiteraard steeds de mogelijkheid om je van deze mails uit te schrijven. Na de termijn van twee jaar verwijderen we alle persoonsgegevens die we over jou bijhouden en stoppen we ook met het sturen van marketingmails.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Voltooien van de registratie

Opstarten proefperiode

Uitvoeren overeenkomst

Opbellen van prospect

Telemarketing – Nagaan of er een fit is met de prospect

Gerechtvaardigd belang

 • Voldoende aanleiding om ervan uit te gaan dat er oprechte belangstelling is in de producten/diensten van Teamleader
 • Niet naar personen die op de Bel Me Niet Meer-lijst staan
 • Prospect heeft steeds de mogelijkheid om toekomstige calls te weigeren

Marketingcommunicatie

 • Reeks geautomatiseerde direct marketing e-mails na verloop van de proefperiode
 • Uitnodigingen voor evenementen

Lead nurturing (marketing)

Gerechtvaardigd belang

Opt-out steeds mogelijk


Blogupdates

Ik heb me ingeschreven op de blogupdates.

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je je via een van onze websites inschrijft op onze blogupdates, verzamelen wij in ieder geval volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Heb je je via een van onze websites ingeschreven voor onze blogupdates, dan ontvang je van ons maandelijks interessante blogartikels met bruikbare tips die je onmiddellijk kan toepassen binnen jouw organisatie. Toch niet overtuigd? Je kan je altijd uitschrijven.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Toesturen van blogupdates

Marketing

Toestemming
Expliciete handeling van de betrokkene


Webinar

Ik heb mij ingeschreven voor een webinar.

Wat weet Teamleader over mij?

Om je via onze websites te kunnen inschrijven voor één van onze webinars (bijv. een product training), hebben wij volgende gegevens nodig:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • In sommige gevallen: telefoonnummer (vaste lijn / gsm)
 • Bedrijfsnaam

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Wanneer je je inschrijft voor één van onze webinars zal je altijd bepaalde persoonlijke informatie moeten opgeven. Zonder die informatie kunnen we jou geen toegang geven tot het webinar in kwestie.

We sturen je na je inschrijving een aantal informatieve mails die gerelateerd zijn aan het webinar dat jij gaat volgen. Ook na afloop van het webinar ontvang je nog een aantal informatieve mails (o.a. met een video-opname van de sessie, zodat je die later op je gemak nog eens kan herbekijken). Als je dat wil, kan je je steeds uitschrijven.

Als je hebt aangegeven dat je geïnteresseerd bent in onze marketingcontent dan sturen we je gedurende een korte periode na het webinar een aantal marketing e-mails die gerelateerd zijn aan het webinar dat jij gevolgd hebt. Ook ontvang je uitnodigingen voor toekomstige Teamleader evenementen. Je kan je op elk ogenblik uitschrijven.

Wanneer je kort na het bijwonen van het webinar duidelijke interesse toont in een van onze tools (bijv. je bezoekt meermaals de pagina rond prijzen), kan het zijn dat we je uit eigen beweging al even opbellen. We doen dit dus enkel wanneer we er van overtuigd zijn dat jij écht geïnteresseerd bent en enkel nog een klein duwtje in de rug nodig hebt. Zoals steeds kan je aan de telefoon aangeven dat je toch geen interesse hebt en niet opgebeld wenst te worden. Dan noteren wij dat zo en houden wij ons aan die afspraak.

Ben je nog niet zeker of Teamleader iets voor jou is of heb je het even te druk? We bellen je met plezier op een later ogenblik terug. In ieder geval bewaren we jouw contactgegevens niet langer dan twee jaar.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Registratie van inschrijving (bevestigingsmail)

Goede organisatie van het webinar

Uitvoeren van overeenkomst

Informatieve communicatie omtrent het webinar waar de betrokkene zich voor heeft ingeschreven

Goede organisatie en opvolging van het webinar

Gerechtvaardigd belang

opt-out steeds mogelijk

Opbellen van prospect

Telemarketing – Nagaan of er een fit is met de prospect

Gerechtvaardigd belang

 • Uitsluitend wanneer op basis van objectieve criteria is vastgesteld dat er oprechte belangstelling is in de producten/diensten van Teamleader
 • Niet naar personen die op de Bel Me Niet Meer-lijst staan
 • Prospect heeft steeds de mogelijkheid om toekomstige calls te weigeren

Marketingcommunicatie

 • E-mails rond topics gerelateerd aan de webinar die de betrokkene gevolgd heeft
 • Uitnodigingen voor Teamleader evenementen

Content marketing – Lead nurturing

Marketing

Gerechtvaardigd belang

opt-out steeds mogelijk

Gerechtvaardigd belang

opt-out steeds mogelijk


Referral-programma

Ik ben via het referral-programma bij Teamleader terechtgekomen

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je deelneemt aan het referral-programma, verzamelen wij in ieder geval volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vaste lijn / gsm)
 • Bedrijfsnaam

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Ons referral-programma laat onze bestaande gebruikers toe om onze tool(s) aan te bevelen bij andere ondernemers. Dit kunnen ze doen ze door een persoonlijke link te versturen naar al wie mogelijks geïnteresseerd zou kunnen zijn. Wanneer je via een dergelijke link een proefaccount aanmaakt, dan laten we dit weten aan de persoon die jou de link bezorgde, maar zonder jouw naam te vermelden. Pas wanneer je ook daadwerkelijk beslist om over te stappen naar een betalende licentie, geven we jouw naam door aan de persoon die jou met ons in contact heeft gebracht. Zo kunnen jullie in de toekomst gemakkelijk met elkaar bespreken hoe jullie de gekozen tool(s) ervaren.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Doorgifte van naam van de persoon die een betalend klantaccount aanmaakt via de link van de bestaande Teamleader-gebruiker

Opvolgen van rewards aan deelnemers van het referral-programma

Gerechtvaardigd belang
Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming


Telefonische afspraak via de website

Ik heb via de website een telefonische afspraak gepland met een Teamleader-medewerker.

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je via een van onze websites een telefonische afspraak inplant, verzamelen wij in ieder geval volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vaste lijn / gsm)
 • Bedrijfsnaam

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Wanneer je via een van onze websites een telefonische afspraak inplant met één van onze medewerkers zal je steeds bepaalde persoonlijke informatie moeten opgeven. Het spreekt voor zich dat we jouw telefoonnummer nodig hebben om jou te kunnen opbellen. Je hebt steeds de mogelijkheid om de afspraak voortijdig te annuleren. Verder kan je aan de telefoon aangeven dat je toch geen interesse hebt en niet meer opgebeld wenst te worden. Dan noteren wij dat zo en houden wij ons aan die afspraak.

Ben je nog niet zeker of Teamleader iets voor jou is? We bellen je met plezier op een later ogenblik terug. In ieder geval bewaren we jouw contactgegevens niet langer dan twee jaar.

Verder ontvang je van ons ook uitnodigingen voor toekomstige Teamleader evenementen. Je bent vrij om je uit deze mailing list uit te schrijven.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Opbellen van de prospect

Telemarketing – Nagaan of er een fit is met de prospect

Toestemming

 • Expliciete handeling van de betrokkene
 • Prospect heeft steeds de mogelijkheid om call te annuleren en toekomstige calls te weigeren

Marketingcommunicatie (uitnodigingen voor events)

Lead nurturing (marketing)

Gerechtvaardigd belang
Opt-out steeds mogelijk


Teamleader evenement

Ik heb mij ingeschreven voor een Teamleader evenement.

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je je inschrijft voor één van onze evenementen, verzamelen wij in ieder geval volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Foto & video (optioneel)

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Wie aanwezig wil zijn op één van onze evenementen (zoals bijv. ons jaarlijkse Work Smarter evenement), zal steeds bepaalde persoonsgegevens moeten opgeven. We hebben jouw persoonsgegevens in de eerste plaats nodig om jouw inschrijving te kunnen registreren en bevestigen.

Verder zullen we jou in aanloop naar het evenement wat informatieve e-mails laten toekomen, zodat je weet wat je te wachten staat.

Het is mogelijk dat je tijdens één van onze evenementen gefotografeerd en/of gefilmd wordt. Je kan je hier - op voorhand of op het moment zelf - steeds tegen verzetten. Indien je duidelijk herkenbaar bent op bepaalde gepubliceerde foto’s of videobeelden, dan kan je steeds vragen dat we de publicatie van de bewuste foto’s/beelden ongedaan maken. Wanneer het louter en alleen gaat om sfeerbeelden, waar jij als individu niet (eenvoudig) op herkend kan worden, dan zal je je daarentegen niet kunnen verzetten tegen de publicatie van die beelden.

Daarnaast willen we jou na afloop van het bewuste evenement uiteraard al warm maken voor toekomstige evenementen. Dit doen we in de vorm van marketing e-mails. Je bent op elk ogenblik vrij om je van deze communicatie uit te schrijven.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Registratie van inschrijving (bevestigingsmail)

Goede organisatie van het evenement

Uitvoeren van de overeenkomst

Informatieve communicatie omtrent het Teamleader evenement waar de betrokkene zich voor heeft ingeschreven

Goede organisatie van het evenement

Gerechtvaardigd belang
Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming

Marketingcommunicatie in de vorm van uitnodigingen voor toekomstige Teamleader evenementen

Marketing

Gerechtvaardigd belang
Opt-out steeds mogelijk

Foto- en videografie tijdens het evenement

Marketing

Gerechtvaardigd belang

 • Deelnemers worden op voorhand geïnformeerd dat er gefotografeerd en gefilmd zal worden
 • Mogelijkheid om op voorhand aan te geven dat men niet gefotografeerd en gefilmd wil worden
 • Mogelijkheid om achteraf te vragen dat bepaalde foto’s verwijderd worden

Kantoorbezoek

Ik heb een bezoek gebracht aan één van de Teamleader-kantoren.

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je één van onze kantoren bezoekt, verzamelen wij in ieder geval volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres (optioneel)
 • Telefoonnummer (vaste lijn / gsm)
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Foto (optioneel)
 • Camerabeelden

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Wanneer je één van onze kantoren bezoekt, zal je steeds bepaalde persoonlijke informatie vrijgeven. Zo filmen wij onze bedrijfsruimten via beveiligingscamera’s. Dit doen we uitsluitend om de veiligheid te verzekeren van iedereen die zich in het gebouw bevindt. Wij hebben ter informatie het wettelijk vereiste pictogram aangebracht aan de verschillende ingangen van onze kantoorgebouwen. Deze beelden worden na dertig dagen automatisch verwijderd, tenzij het, in het kader van een bepaald incident (bijv. inbraak, diefstal, etc.), gerechtvaardigd is om deze langer te bewaren.

Het spreekt voor zich dat onze receptionisten moeten weten wie je bent om de Teamleader-medewerker in kwestie op de hoogte kunnen brengen van jouw aanwezigheid. Je hebt de keuze om dit gewoon mondeling te melden of hiervoor gebruik te maken van Lobbipad, een tool waarmee je jezelf kan aanmelden (en o.a. een foto kan nemen zodat de medewerker waarvoor je komt onmiddellijk weet wie je bent).

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Filmen via beveiligingscamera’s

Verzekeren van de veiligheid van iedereen die aanwezig is in het gebouw

Gerechtvaardigd belang
Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien het zwaarder wegend belang van de onderneming (veiligheid)

Registratie van aanmelding aan de receptie

Vlotte bediening van de persoon in kwestie + loggen van aanwezigheden voor veiligheidsredenen

 • Mondeling:
  Gerechtvaardigd belang
  Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien het zwaarder wegend belang van de onderneming (veiligheid)
 • Via Lobbipad:
  Toestemming
  Vrije keuze om zich via Lobbipad aan te melden

Gesponsord evenement

Ik heb mij ingeschreven voor een door Teamleader gesponsord evenement.

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je je inschrijft voor een door Teamleader gesponsord event, is het mogelijk dat wij volgende gegevens ontvangen van de organisator:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Foto & video (optioneel)

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Wanneer je je inschrijft voor een evenement dat door Teamleader gesponsord wordt, zal de organisator je vragen of je ermee akkoord gaat dat jouw contactgegevens aan ons worden doorgegeven voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, kunnen we jou informatie sturen over andere aan Teamleader gerelateerde evenementen. Ook kunnen we jou andere marketingberichten sturen waarvan wij denken dat ze jou zullen interesseren. Je bent op elk ogenblik vrij om je van deze communicatie uit te schrijven.

Het is mogelijk dat je tijdens één van de door ons gesponsorde evenementen gefotografeerd en/of gefilmd wordt. Je kan je hier - op voorhand of op het moment zelf - steeds tegen verzetten. Indien je duidelijk herkenbaar bent op bepaalde gepubliceerde foto’s of videobeelden, dan kan je steeds vragen dat we de publicatie van de bewuste foto’s/beelden ongedaan maken. Wanneer het louter en alleen gaat om sfeerbeelden, waar jij als individu niet (eenvoudig) op herkend kan worden, dan zal je je daarentegen niet kunnen verzetten tegen de publicatie van die beelden.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Marketingcommunicatie in de vorm van uitnodigingen voor toekomstige Teamleader evenementen

Marketing

Toestemming

Vrije keuze om de opt-in aan te duiden

Foto- en videografie tijdens het evenement

Marketing

Gerechtvaardigd belang

 • Deelnemers worden op voorhand geïnformeerd dat er gefotografeerd en gefilmd zal worden
 • Mogelijkheid om op voorhand aan te geven dat men niet gefotografeerd en gefilmd wil worden
 • Mogelijkheid om achteraf te vragen dat bepaalde foto’s verwijderd worden

Sociale media

Ik heb contact opgenomen via of gereageerd op de sociale media van Teamleader.

Wat weet Teamleader over mij?

Wanneer je contact opneemt via of reageert op de sociale media van Teamleader kunnen wij volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Alle andere persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons hebt meegedeeld (bijv. je telefoonnummer tijdens een chatgesprek via Messenger met één van onze medewerkers)

Wat doet Teamleader met mijn informatie?

Wanneer je op sociale mediasites zoals Facebook, Twitter en Instagram via berichten, opmerkingen, vragen en andere interacties met ons communiceert of met ons in contact treedt, kunnen wij openbaar beschikbare informatie verzamelen, met inbegrip van jouw profielinformatie, om ons in staat te stellen met jou in contact te komen en/of de werking van onze tools te verbeteren. We bellen jou enkel op wanneer je hier op voorhand mee akkoord gaat.

Overzicht (Juridisch)

Verwerkingsactiviteit

Doel van de verwerking

Rechtsgrond

Correspondentie met de bet

rokkene

Reageren op vragen en opmerkingen + Bewaren van de gevoerde communicatie met het oog op een gerichtere ondersteuning bij toekomstige gesprekken

Gerechtvaardigd belang

Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming

Verzamelen publiek beschikbare informatie

Gerichtere ondersteuning bij toekomstige gesprekken

Gerechtvaardigd belang

Geen mogelijkheid om je hiertegen te verzetten gezien de minimale privacy impact en het zwaarder wegend belang van de onderneming

Opbellen van prospect

Telemarketing – Nagaan of er een fit is met de prospect

Toestemming

Uitsluitend wanneer de betrokkene hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat

Deelt Teamleader mijn persoonlijke gegevens met andere partijen?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op onze interne zakelijke doeleinden. In het kader daarvan kunnen wij wel beroep doen op externe partijen. Dergelijke externe partijen mogen jouw persoonsgegevens slechts volgens heel duidelijk afgelijnde instructies verwerken.

Concreet doen wij beroep op volgende categorieën van gegevensverwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden:

  Wij kunnen contactgegevens van prospecten doorgeven aan outbound marketing agencies en aan onze commissiepartners. Zij kunnen deze prospecten opbellen wanneer we hebben vastgesteld dat zij in het verleden oprechte interesse hebben getoond in onze diensten en zich op geen enkele manier (bijv. bij een eerste telefoongesprek) verzet hebben tegen dergelijke telefonische oproepen. Zoals steeds kan de prospect aan de telefoon aangeven dat hij/zij toch niet geïnteresseerd is en niet gebeld wenst te worden. Dan wordt dat zo genoteerd.

  Is de prospect nog (steeds) niet zeker of Teamleader iets voor hem/haar is of heeft deze het even te druk? Dan kan het zijn dat deze op een later ogenblik nog eens teruggebeld wordt. In ieder geval worden contactgegevens van prospecten niet langer dan twee jaar bewaard.
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT–technische ondersteuning, database management, software integratie en hostingdoeleinden (bijv. hosting partners, cloud partners, datacenters, softwareleveranciers, externe IT consultants, etc.);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. live chat op de website en support ticketing systeem);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor wervingsdoeleinden (bijv. een Applicant Tracking System of een extern recruitment agency);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

  Wat de verwerking van betalingen van jouw Teamleader-facturen betreft: hier vallen we volledig terug op een externe payment provider. Die verwerkt jouw bankgegevens uitsluitend met het oog op de goede afhandeling van de verzochte betalingen. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL-encryptie voorzien. Wij hebben zelf op geen enkele manier toegang tot jouw bankgegevens.

  Daarnaast doen wij beroep op een externe partij voor de invordering van onbetaalde facturen. Er kunnen in die context persoonsgegevens van de wanbetaler worden doorgegeven.

Om een optimale bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen hebben wij de nodige contractuele afspraken gemaakt met al deze externe partijen om ervoor te zorgen dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen hebben en dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden van Teamleader (en dus niet voor hun eigen doeleinden).

Verder zullen jouw persoonsgegevens nooit verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen die deze voor hun eigen doeleinden willen gebruiken. Uiteraard tenzij wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven. Een andere belangrijke uitzondering is dat we je persoonsgegevens kunnen delen met andere bedrijven binnen de Visma-groep.

Daarnaast maken we je er graag op attent dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld door sociale netwerken wanneer u gebruik maakt van een sociale plug-in op onze website (bijvoorbeeld een like-knop van Facebook).

Tot slot is het wel mogelijk dat we jouw persoonsgegevens openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer (nagenoeg) al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval jouw persoonsgegevens – die Teamleader heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn.

Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte?

Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte op één van volgende voorwaarden:

 • Het land van bestemming biedt volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau;
 • Het land van bestemming biedt op zich geen passend beschermingsniveau, maar Teamleader maakt de nodige contractuele afspraken met de partij in kwestie, rekening houdende met de modelcontractbepalingen ('standard contractual clauses') zoals gepubliceerd door de Europese Commissie.

Hoe weet ik of Teamleader mijn persoonlijke informatie veilig bewaart?

Wij hebben alle redelijke technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om elk risico op ongeoorloofde toegang tot en verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

Toch is het belangrijk dat je weet dat het onmogelijk is om een onfeilbaar niveau van veiligheid te garanderen. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte en van elektronische opslag van gegevens via het internet is 100% veilig.

De veiligheid van jouw (demo-)account is uiteraard ook afhankelijk van de mate waarin jij jouw persoonlijke logingegevens geheim weet te houden. Onze medewerkers zullen jou in ieder geval nooit vragen om jouw logingegevens door te geven. Wanneer je toch beslist om jouw logingegevens aan een derde mee te delen, heeft deze derde toegang tot de persoonsgegevens op jouw account en kunnen wij niet langer instaan voor de veiligheid van jouw gegevens. Wanneer je vaststelt dat een derde op ongeoorloofde wijze toegang heeft tot jouw account raden wij aan dat je jouw wachtwoord onmiddellijk wijzigt en dat je contact met ons opneemt.

Hoe lang bewaart Teamleader mijn persoonsgegevens?

Tenzij wanneer de wet een langere bewaartermijn vereist of rechtvaardigt, bewaren wij jouw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is om de vooropgestelde doeleinden, zoals die per Privacyprofiel en Privacyhandeling worden beschreven in deze Privacyverklaring, te bereiken.

Wat zijn mijn privacyrechten en hoe kan ik ze uitoefenen?

Worden jouw persoonsgegevens door Teamleader verwerkt, dan beschik je – ten opzichte van ons – over volgende rechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over jou bijhouden;
  We zijn altijd bereid om jou een duidelijk en volledig overzicht te bezorgen van de persoonsgegevens die we tot dusver over jou verzameld hebben.
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van jouw persoonsgegevens;
  Ben je gebruiker van onze tool(s)? Dan wijzen wij er jou wel graag op dat jij in de eerste plaats verantwoordelijk bent om de nodige aanpassingen aan te brengen in jouw persoonlijke gebruikersaccount.
 • Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens (het ‘recht om vergeten te worden’)
  Wanneer je bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden. Het is mogelijk dat een wettelijke verplichting of de uitvoering van onze overeenkomst met jou ons niet toelaat om bepaalde persoonlijke informatie te verwijderen. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen gedurende een termijn van zeven jaar (en soms langer) te bewaren.
 • Recht op een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  Het kan gebeuren dat we jouw gegevens tijdelijk niet meer mogen gebruiken, maar ook (nog) niet kunnen wissen. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer jij bezwaar aantekent tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang als onderneming. Zolang wij niet kunnen aantonen dat onze belangen opwegen tegen jouw individuele belangen mogen wij jouw gegevens niet gebruiken.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken;
  Verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming, dan kan je die toestemming op een later ogenblik steeds terug intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om ons te vragen om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere service provider, tenzij dit technisch onmogelijk is.
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  Je hebt op ieder ogenblik de mogelijkheid om je te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor onze ‘direct marketing’ doeleinden (bijv. door jouw communicatievoorkeuren aan te passen), wanneer deze gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang als onderneming.

Je kan jouw privacyrechten kosteloos uitoefenen door contact met ons op te nemen via dpo@teamleader.eu. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden en uiterlijk één maand nadat we jouw verzoek ontvangen hebben.

Wil je jouw recht op toegang, recht op rectificatie, recht op schrapping of recht op overdraagbaarheid uitoefenen? Dan zijn wij genoodzaakt om eerst jouw identiteit te verifiëren. We willen uiteraard geen persoonlijke informatie vrijgeven zonder zeker te zijn dat jij het bent. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, kunnen wij aanvullende informatie vragen ter bevestiging.

Kan deze Privacyverklaring in de toekomst gewijzigd worden?

Het is zeker mogelijk dat we deze Privacyverklaring op een later ogenblik updaten. Dat doen we iedere keer wanneer er iets (grondig) verandert in de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan. We plaatsen in dat geval een nieuwe versie van de Privacyverklaring op onze websites. Het is daarom aangewezen dat je regelmatig onze websites bezoekt en onze Privacyverklaring raadpleegt.

Wat als ik via een link op de websites van Teamleader ergens anders uitkom?

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer je op één van deze links klikt, verlaat je onze websites. Het is mogelijk dat terechtkomt op een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over jou verzamelt.

Wij controleren niet of en hoe deze externe websites of internetbronnen jouw persoonsgegevens gebruiken. Lees daarom steeds zorgvuldig de privacyverklaring van deze externe websites en internetbronnen.

Niet tevreden over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan?

Indien je opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, vragen wij jou om deze eerst aan ons te melden. Dat kan door een mail met jouw klacht te sturen naar dpo@teamleader.eu. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een oplossing komen.

Ben je na deze melding nog niet steeds niet tevreden? Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Na het lezen van deze Privacyverklaring toch nog vragen?

Stuur een mailtje naar dpo@teamleader.eu. Onze Data Protection Officer neemt graag de tijd om jouw vragen rond privacy te beantwoorden.