Wat is een strokenplanning?

Een strokenplanning wordt ook wel een balkenplanning of Gantt-chart genoemd. Het is een planning met alle taken en subtaken, weergegeven in een bepaald tijdsbestek. Op de verticale as staan de taken en subtaken, op de horizontale as staan de tijden. Een strook geeft weer in welke tijd een bepaalde activiteit afgerond moet zijn. Een strokenplanning lijkt visueel veel op een roadmap.

Meer gemoedsrust, minder gedoe. Probeer het twee weken gratis.

Overzicht over je projecten, inzicht in je cijfers en rust in je hoofd.
Dat wil jij toch ook? Test Teamleader Focus twee weken gratis uit.

Waar wordt de strokenplanning voor gebruikt?

Een strokenplanning kan voor losse opdrachten en projecten gebruikt worden, maar ook voor persoonlijke planningen en teamplanningen. Per onderdeel leggen wij je uit hoe je de strokenplanning optimaal kan benutten.

1. Projecten

Strokenplanningen zijn zeer geschikt bij het maken van een project planning. Projecten hebben een bepaalde looptijd en met de strokenplanning kunnen alle taken van het project gepland worden per week, dag of maand. Zo worden de taken verdeeld over de looptijd van het project en weet iedereen wanneer welke taak afgerond moet zijn.

2. Losse opdrachten

Losse opdrachten zijn eigenlijk projecten, maar dan in een kortere looptijd. Een strokenplanning kan ook per dag of per uur gemaakt worden. Ook voor losse opdrachten is het goed om een planning te maken om de opdracht binnen de tijd af te krijgen.

3. Teamplanning

Voor de teamplanning is een strokenplanning erg handig. De strokenplanning kan gevuld worden met alle taken per werknemer. Zo weet het hele team wie wat en wanneer doet. Zo blijft een werknemer op de hoogte van de activiteiten van zijn collega’s. Het stimuleert teamgevoel en biedt mogelijkheden om elkaar te ondersteunen als werkzaamheden eerder zijn afgerond.

4. Persoonlijke planning

Heb je te maken met meerdere werkzaamheden of werkzaamheden voor diverse opdrachtgevers, business units of klanten? Dan zou je een strokenplanning kunnen gebruiken om iedere taak per verschillende opdrachtgever weer te geven én te koppelen aan een looptijd. Zo weet je precies wanneer je waar aan toe bent. Het geeft een duidelijk overzicht en houvast aan jouw persoonlijke planning.

Wat zijn de voordelen van een strokenplanning?

Een strokenplanning heeft een aantal belangrijke voordelen:

1. De projectmanager behoudt het overzicht
Een strokenplanning geeft een duidelijk beeld van de taken, subtaken en de bijbehorende tijdsduur.

2. De voortgang van het project wordt gemonitord
Doordat de termijnen aan iedere taak worden toegevoegd, geeft de strokenplanning een goed overzicht van de voortgang van het project. Iedereen weet wanneer de taak afgerond moet zijn en wanneer de volgende taak start. Het bijwerken van een strokenplanning in Excel kan tijdrovend zijn. Via Teamleader kan een activiteit eenvoudig worden versleept naar de volgende termijn.

3. Efficiënter omgaan met de tijd

Met een strokenplanning kan ieder uur, dag of week worden afgedekt met taken. Het maken van een strokenplanning kan even duren, maar daar profiteert het project team van gedurende de hele looptijd.

4. Het stimuleert productiviteit
Strokenplanningen geven duidelijk aan wat wanneer moet gebeuren. De taken zijn gekoppeld aan een deadline en moeten voor een bepaalde tijd afgerond worden. Medewerkers kunnen al inzien welke taak daarna moet gebeuren. Als een taak eerder afgerond is, kunnen ze al door met de volgende taak.

Wat zijn de nadelen van een strokenplanning?

Strokenplanningen hebben niet alleen maar voordelen. Er zijn ook nadelen aan strokenplanningen, namelijk:

 1. Het bijwerken van een strokenplanning vergt veel tijd.
 2. Het is lastig om een project realtime in de gaten te houden, doordat een strokenplanning niet continue wordt bijgewerkt.
 3. Lastig te gebruiken voor een on-going project, waarbij werkzaamheden veranderen.

Met deze stappen maak je online een strokenplanning

Zou je zelf graag een strokenplanning willen maken, dan is het goed de volgende stappen te volgen:

 • Stap 1: Bepaal het doel en de deadline van het project.
 • Stap 2: Bedenk alle taken en subtaken die voltooid moeten worden om het einddoel te behalen.
 • Stap 3: Bepaal deadlines per taak.
 • Stap 4: Bepaal per taak wanneer deze van start gaat.
 • Stap 5: Zet alle taken en subtaken op de y-as.
  Stap 6: Maak per taak een strook en sleep deze vanaf de startperiode tot aan de deadline. Zo wordt de x-as gevuld.
 • Stap 7: Koppel uitvoerders aan iedere taak en waarborg de planning.

Veelgestelde vragen

Deze vragen over strokenplanningen krijgen wij regelmatig, daarom hebben wij ze alvast voor je beantwoord. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Wat is een strokenplanning?

Een strokenplanning is een planning met taken en subtaken op de verticale as en de tijd op de horizontale as. Per taak wordt een strook geplaatst voor een gedurende periode. Daarmee geeft een strokenplanning aan welke taak wanneer uitgevoerd moet worden.

Hoe maak je een strokenplanning?

Een strokenplanning maak je eenvoudig met Teamleader. Eerst noteer je iedere taak van het project. Daarna noteer je de looptijd van het project en vul je in welke taak wanneer moet gebeuren.

Waar kan ik een strokenplanning online maken?

Een strokenplanning kun je online maken met Teamleader. De app van Teamleader maakt het maken én aanpassen van een strokenplanning super eenvoudig. Probeer Teamleader geheel gratis voor 14 dagen.

Meer weten over projectmanagement?

De basis van projectmanagement

Projecten managen is absoluut niet eenvoudig. Je resources plannen, deadlines halen, de workload van je team in balans houden…. En ondertussen moet je projecten ook nog eens op tijd en binnen het budget moet opleveren.

 • 01/01/2022
 • Laatst gewijzigd op 12/02/2024

Gerelateerde blogposts