FORCIT: “We hebben al veel transformatie doorgemaakt. Teamleader is altijd het fundament gebleven.”

Forcit maakt het leven van innovatiemanagers gemakkelijker. De technologie – het platform en de tools – ondersteunt innovatieteams en waar nodig komen experten op de werkvloer support bieden om innovatie te faciliteren en te versnellen.

Forcit werkt voor grote organisaties – banken, verzekeraars,… - maar evengoed voor kmo’s en familiebedrijven.

Wie? Henri Jacobs, oprichter & Jef Stubbe
Wat? Innovatietechnologie
Teamleader sinds? 2014 (Een van de eerste klanten)
Grootste uitdaging? Het verkoopproces structureren en snel inspelen op nieuwe vragen en noden van klanten.

Een van de allereerste Teamleader-klanten

Forcit was een early adopter, legt Henri uit. “We gebruiken Teamleader al lang, we waren een van de eerste klanten. We hebben van bij de start ook zelf mee input kunnen geven, en hebben ideeën en features die we hebben voorgesteld later ook in de applicatie zien opduiken. Dat is fijn. We hebben een hechte relatie opgebouwd. We spreken dezelfde taal, we zitten ook vlakbij elkaar, we komen elkaar vaak tegen in het Gentse ecosysteem.”

“De prijs-feature verhouding is heel goed en heel correct bij Teamleader. Vanaf dag één was er meteen een goeie match met onze structuur en met de functionaliteiten die wij nodig hadden.”

Teamleader is een houvast voor Forcit en staat volgens Henri echt in het hart van de onderneming. “We zijn acht jaar bezig, we hebben al wel wat transformatiemomenten meegemaakt. We hebben ons model aangepast aan de vragen en noden van de markt. Teamleader is doorheen al die transformaties de basistool geweest die we steeds hebben behouden. Het fundament.”

Focussen op wat écht telt: klanten en deals

“De grootste voordelen van Teamleader voor ons bedrijf zijn de eenvoud en het overzicht”, verduidelijkt Jef. “De applicatie zorgt ervoor dat we focussen op wat écht telt: de klanten en de deals. Er is niet te veel clutter.”

Teamleader fungeert een beetje als de controlekamer van Forcit. “Veel bedrijven werken met uitgebreide Excel-lijsten van leads en klanten, met takenlijsten en to do’s die allemaal op verschillende locaties opgeslagen staan,… De uitdaging is dan om één single source of truth te creëren en een overzicht te hebben van al die data. Teamleader lost dat probleem voor ons op.”

“Aan de ene kant hebben wij onze klanten en onze deals. Aan de andere kant hebben wij de experten die we linken aan die verschillende klanten en die dus ook stakeholders zijn in ons proces. De relaties met beide groepen moeten we onderhouden op één centrale plaats. Dat is Teamleader. De medewerkers van Forcit werken meestal remote. We moeten op locatie snel en eenvoudig eerdere contacten met klanten en stakeholders terug kunnen vinden. Ook dat kan via Teamleader.”

Snel inspelen op veranderingen

Teamleader brengt structuur in het verkoopproces van Forcit, zegt Jef. “Het verkoopproces verloopt nu zeer gestructureerd. We weten op voorhand welke fases we mogen verwachten en we kunnen al inspelen op de volgende fase.”

“De verkoopcyclus start wanneer we een potentiële lead creëren binnen Teamleader. Daar werken we dan een voorstel voor uit. Als dat voorstel na de nodige onderhandelingen ook groen licht krijgt, stellen we een planning op en koppelen we de juiste experten aan het project. De effectieve uitvoering en de opvolging van het budget gebeurt met de projectfeature van Teamleader.”

In een markt die snel evolueert, is Teamleader volgens Jef een pure noodzaak geworden voor Forcit. “Er is geen project dat niét continu verandert in onze wereld. Wij moeten ons voortdurend aanpassen aan nieuwe vragen en noden van onze klanten. Elk project ondergaat meerdere wijzigingen tijdens de verkoopcyclus en tijdens de uitvoeringsfase. Teamleader laat ons toe om altijd het overzicht te bewaren over onze projecten en snel in te spelen op wijzigingen in die projecten.”

“Elk team dat geconfronteerd wordt met salescyclussen heeft baat bij het gebruiken van Teamleader. Het eenvoudig opvolgen van deals en offertes is cruciaal voor elk bedrijf dat iets verkoopt.”

Geschreven door Robin Van Cleemput
  • 28/07/2021
  • Laatst gewijzigd op 18/03/2024

Gerelateerde blogposts