Overuren uitbetalen: hoe zit het precies?

Hard werken moet beloond worden. Maar waar moet je rekening mee houden bij het uitbetalen van overuren? Welke mogelijkheden zijn er om overuren uit te betalen? En welke rechten en plichten hebben werkgevers en werknemers als het gaat om overuren? Wij hebben het allemaal voor je uitgezocht.

Meer grip op de gemaakte overuren binnen je bedrijf? Met de tijdregistratiesoftware van Teamleader Focus heb je altijd en overal zicht op de uren die worden gedraaid. Dankzij statistieken per dag, week of maand heb je een beter inzicht in de prestaties van je team. Zo maak je goed onderlegde beslissingen over je personeelsinzet en de samenstelling van je team. 

Probeer het nu 14 dagen gratis.

Wat zijn overuren?

Overuren zijn de uren die een werknemer maakt bovenop de reguliere werkuren. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen omdat een teamlid ziek is of omdat een bepaalde klus af moet. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen meerwerk en overuren. Draait een parttime werknemer een paar uur extra (maar niet meer dan fulltime)? Dan wordt gesproken over meerwerk. Pas als de tijd van een fulltime werkweek overschreden wordt, is er sprake van overuren. Het is belangrijk om je bewust te zijn van dat verschil, omdat het kan zijn dat een werknemer bij overwerk recht heeft op toeslag bovenop hun loon. Dat kan voor jou als werkgever nogal een duit schelen!

 

Voorbeeld:

Pascal heeft een contract van 30 uur. Door een naderende deadline is er meer werk en heeft Pascal in een week 35 uur gewerkt. In de organisatie telt een fulltime werkweek 38 uur. De 5 extra uren die Pascal heeft gewerkt, worden gezien als meerwerk.

 

Het kan ook voorkomen dat de extra uren die een werknemer draait zowel vallen onder meerwerk als onder overuren. 

Voorbeeld:

Emile heeft een contract van 34 uur. Omdat zijn collega ziek was, heeft hij een dag extra gewerkt. Die week heeft Emile 42 uur gewerkt. In de organisatie telt een fulltime werkweek 38 uur. Emile heeft die week dus 4 uur meerwerk gedraaid en 4 uur overuren gewerkt.

Het verschil tussen overuren en compensatie-uren

Zowel bij overuren als bij compensatie-uren werkt een werknemer meer dan de reguliere werkuren. Toch zit er een verschil tussen die uren. 

Als werkgever kan je een werknemer verplichten tot het maken van overuren. Bijvoorbeeld als er sprake is van piekdrukte. Hier zijn vaak afspraken over gemaakt in de cao, het bedrijfsreglement of het contract. Compensatie-uren zijn de uren die een werknemer structureel extra werkt. Met het management worden er dan afspraken gemaakt over hoe die uren worden vergoed. Vaak mag een werknemer die extra gewerkte uren inruilen voor extra verlofuren. 

Overuren & wetgeving in Nederland: is het uitbetalen van overuren verplicht? 

Laten we meteen met de deur in huis vallen: in de wet is niets vastgelegd over verplicht overwerken maar wél over het uitbetalen van overwerk. Je bent als werkgever verplicht om de gemaakte overuren te belonen. Dat kan door overuren uit te betalen of door extra verlofuren toe te kennen. In de cao of het contract zijn vaak afspraken gemaakt over de vergoeding van de overuren. Zijn er geen afspraken vastgelegd? Dan is de manier waarop de overuren vergoed moeten worden afhankelijk van de situatie.

 • Werkt je werknemer in opdracht meer uren dan wat er in het contract is vastgelegd? Dan moet je die uren betalen. 
 • Is het de eigen keuze van je werknemer om extra te werken? In dat geval is het meestal niet vereist dat je die uren uitbetaalt. Wel is het verstandig daar duidelijke afspraken over te maken. Zo voorkom je onenigheid achteraf. 

In bepaalde beroepen is het gebruikelijk om overuren te maken. Dan hoeft dat niet altijd uitbetaald te worden. Bijvoorbeeld: een werknemer heeft een hoge functie waarbij af en toe extra werken al is opgenomen in het salaris. In die situatie heeft de werknemer geen recht op een vergoeding voor de extra uren die gewerkt worden. 

Hoeveel overuren mag een werknemer werken?

Een werknemer mag natuurlijk niet eindeloos overwerken. De regels voor overwerk vanaf 18 jaar zijn als volgt:

 • Per dag mag een werknemer niet meer dan 12 uur werken. 
 • Per week mag een werknemer niet meer dan 60 uur werken.
 • Een werknemer mag in een periode van 4 weken gemiddeld maximaal 55 uur per week werken. 
 • Een werknemer mag in een periode van 16 weken gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Wil je meer weten over de werktijden van een werknemer? In de Arbeidstijdenwet vind je alles over werktijden, pauzes en overuren. 

Hoe kan je de overuren uitbetalen?

Het belonen van de gemaakte overuren is verplicht. Dat kan op twee verschillende manieren: uitbetalen in geld of tijd-voor-tijd. 

Uitbetalen in geld

Kies je ervoor om de gewerkte overuren van je werknemer uit te betalen in geld? Dan doe je dat meestal tegelijk met de uitbetaling van het maandloon. Daarbij is het belangrijk dat je het onderscheid tussen meerwerk en overwerk goed in de gaten houdt. Soms heeft een werknemer in het geval van overwerk namelijk recht op een toeslag. Bij meerwerk is dat niet het geval. Om dat makkelijk te berekenen kan je gebruikmaken van tijdregistratie software. Zo kom je nooit voor een ongewenste verrassing te staan. 

Tijd-voor-tijd

Je kan de extra gewerkte tijd ook vergoeden met verlofuren. Dat wordt ook wel tijd-voor-tijd genoemd. Bij een tijd-voor-tijd constructie mag je werknemer de overuren opnemen als vrije uren. Daar zijn wel enkele regels aan verbonden:

 • De extra vrije tijd moet binnen een half jaar worden opgenomen.
 • De werkgever mag de opname van de extra verlofuren weigeren (bijvoorbeeld bij seizoensdrukte of ziekte van een collega). 

De effecten van het uitbetalen van overuren

Dat overwerk beloond moet worden, staat buiten kijf. Toch moet je een paar dingen  in gedachten houden wanneer je overuren uitbetaalt. De effecten van overuren uitbetalen kunnen uiteenlopen, zowel positief als negatief:

 1. Verhoogde motivatie van je werknemers: als je overwerk beloont, geef je een duidelijk signaal van waardering. Het kan werknemers motiveren om hun inzet te vergroten en flexibel te zijn.
 2. Normalisatie van overwerk: te veel nadruk op overuren kan leiden tot een verstoorde balans tussen werk en privéleven van werknemers. Dat kan resulteren in stress en uiteindelijk lagere medewerkerstevredenheid.
 3. Hogere kosten voor de werkgever: zoals eerder genoemd, kan een werknemer bij het uitbetalen van overuren recht hebben op toeslag. Dat betekent dat de uiteindelijke kosten voor jou als werkgever dus hoger liggen. Als dat structureel voorkomt is het waarschijnlijk verstandig om de personeelsformatie uit te breiden. 

Om grip te houden op bovenstaande punten, is het belangrijk dat je de gewerkte uren van je werknemers goed kan bijhouden. Degelijke tijdregistratiesoftware zoals Teamleader Focus kan je daarbij ondersteunen én kan zelfs helpen om tijd te besparen. 

Met Teamleader Focus hou je moeiteloos de gewerkte uren bij, zodat je precies weet wie er overwerkt en hoeveel uren precies. Zo maak je makkelijk betere keuzes in personeelsinzet en -bezetting. Zelf het gemak van Teamleader Focus ervaren? Test het nu 14 dagen gratis!

Overuren en belasting: wat je als werkgever moet weten

Het is een misverstand dat er meer belasting betaald moet worden over de vergoeding van overuren. Overuren worden niet zwaarder belast dan normale contracturen. Hoe komt het dan dat dit verhaal zo vaak de ronde doet?

Dat kan te maken hebben met twee zaken:

 1. Als een werknemer overuren uitbetaald krijgt in geld, stijgt het loon. Het kan dan voorkomen dat de beloning van die uren in een hogere belastingschijf valt. In dat geval worden de overuren wél zwaarder belast. Maar dat heeft dan niets te maken met het feit dat het overuren zijn, maar simpelweg met het stijgen van het loon van de werknemer. Het inkomstenbelastingtarief stijgt namelijk als het inkomen hoger wordt. 
 2. De meeste werknemers maken gebruik van loonheffingskorting. Dat betekent dat de werknemer korting krijgt op de inkomstenbelasting die over het loon betaald moet worden. Als een werknemer door overuren extra loon krijgt, wordt daar geen heffingskorting op toegepast. Dan lijkt het alsof die uren extra belast worden. Begrijpelijk, maar het klopt niet. Er wordt gewoon geen heffingskorting meer toegepast, wat op het normale loon vaak wel het geval is. 

Hoewel overuren niet zwaarder belast worden, kan het dus wel zijn dat het voor de werknemer minder aantrekkelijk is om die uit te laten betalen. Daarbij kan een hoger inkomen ook invloed hebben op diverse toeslagen en het kindgebonden budget. Het is daarom slim je werknemers te adviseren om dat goed na te gaan. Mogelijk is het voor beide partijen aantrekkelijker om overuren uit te betalen in tijd-voor-tijd

De beste optie om grip te houden op overuren: tijdregistratiesoftware

Als werkgever wil je het beste voor je werknemers én voor je bedrijf. Met correcte tijdregistratie houd je grip op de overuren die gedraaid worden zodat je de werklast van je team beter kan inschatten. En zeker zo belangrijk: je hebt meer controle over de kosten die overuren met zich mee kunnen brengen. Tijdregistratiesoftware is daarvoor het perfecte hulpmiddel. 

NL NL Tijd registreren

De tijdregistratiesoftware van Teamleader Focus maakt uren registreren makkelijk en biedt heldere inzichten in je prestaties en die van je team. Met Teamleader Focus:

 • Kunnen werknemers altijd en overal de gewerkte uren registreren
 • Krijg je dankzij de capaciteitsplanning zicht op de werklast van je team
 • Heb je met één klik overzicht op de gemaakte overuren

Daarbij ben je dankzij het urenoverzicht beter in staat om het werk in te plannen en te verdelen. Vandaag nog beginnen? Probeer het 14 dagen gratis. Zonder te betalen, zonder creditcard.

Gerelateerde blogposts