Investeren of geld op de bank: een lastige evenwichtsoefening

Investeren tijdens een crisis of toch eerder focussen op een sterke financiële basis? Mkb’ers verkeerden de afgelopen twee jaar in tweespalt. In deze blog lees je of beide met elkaar te rijmen zijn.

Recent vroegen wij aan 300 mkb'ers hoe zij de afgelopen twee jaar hebben beleefd en hoe ze de weg naar groei inzetten. Ook 5 experts delen hun mening over de bevindingen uit het onderzoek. Het resultaat lees je in ons e-book Het mkb-gevoel nu. Zin om alles te lezen? Klik dan hier voor het volledige e-book.

Het mkb-gevoel nu

Hoe zetten Nederlandse mkb’ers de weg naar herstel in? Wij vroegen hoe ondernemers twee jaar crisis hebben beleefd en polsten bij 5 experts om een blik te werpen op de toekomst.

Een sterke financiële basis hoeft niet ten koste te gaan van innovatie. Innovatie is tenslotte investeren in toekomstige financiële stabiliteit. Innoveren is echter niet eenvoudig. Het vraagt om financiële middelen, goed opgeleid personeel en voldoende kennis en doorzettingsvermogen om nieuwe concepten en verdienmodellen in praktijk te brengen. Innovatie om je als bedrijf verder te ontwikkelen is mooi, maar tegelijkertijd is een goede balans erg belangrijk. Innoveren kost geld en soms is het aanwezige kapitaal nodig voor consolidatie. Investeren in innovatie is óók risico’s nemen en je moet je altijd afvragen of deze risico’s haalbaar zijn. Denk aan verduurzaming of digitalisering. Beide transities zijn, mede dankzij corona, al zo ver in ontwikkeling dat je weliswaar moet innoveren, maar niet altijd het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. De toekomst is tenslotte duurzaam en digitaal.

Gebrek aan tijd en middelen staat digitale transitie in de weg

Hoewel veel mkb’ers in de zakelijke dienstverlening werk willen maken van de digitale transitie om te innoveren, verwacht ruim een kwart dat zij in 2022 niet zo veel tijd kunnen besteden aan digitalisering als ze zouden willen. Tegelijkertijd geven zeven op de tien bedrijven aan dat zij hun budgetten voor digitalisering en een data-gedreven bedrijfsvoering in het tweede halfjaar van 2021 gelijk hebben gehouden ten opzichte van het halfjaar hiervoor. Als mkb’ers in de zakelijke dienstverlening dit over mochten doen, zouden bijna drie op de tien ondernemers meer budget willen besteden aan digitalisering en een data-gedreven bedrijfsvoering.

Ondanks de bereidheid om te investeren in de digitale transformatie van hun onderneming heeft de coronacrisis een rem gezet op de innovatiekracht van veel mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Zo is bij veel mkb-bedrijven de focus op digitalisering en innovatie verzwakt. Door de crisis beschikken zij over minder tijd, focus en financiële middelen om hun bedrijfsvoering te digitaliseren en zo de weg vrij te maken naar duurzame groei. Hoewel door de komst van het thuiswerken veel meer medewerkers gebruik maken van digitale tools dan vóór de crisis, blijven investeringen in specifieke toepassingen als cashflow management en digitaal projectmanagement nog achter.

Stilstand is achteruitgang

De mate waarin bedrijven erin slagen om verder te digitaliseren, heeft een rechtstreekse positieve impact op hun veerkracht en het vermogen om te groeien. Stilstand is echter achteruitgang. Het is dan ook cruciaal dat ook mkb’ers in de zakelijke dienstverlening proberen ontwikkelingen een stap vóór te zijn en in scenario’s proberen te denken. Bedrijven die vooruitkijken en hun bedrijfsvoering op nieuwe ontwikkelingen afstemmen, zullen beter in staat zijn te groeien en innoveren. Digitalisering kan bedrijven helpen om hiermee flexibeler om te gaan. Zeker in een tijd waarin extra personeel zeer moeilijk aan te trekken is, kan het bovendien helpen om de bestaande bedrijfsvoering productiever en efficiënter te maken. Een IT-partner die ondernemers adviseert en aangeeft hoe digitalisering gestalte te geven kan hen hierbij helpen.

Een toekomstgerichte strategie

Gedurende de coronacrisis was het vizier van veel bedrijven gericht op overleven. In zulke onzekere omstandigheden is het lastig te focussen op een strategie voor de langere termijn, waarvan investeren in digitalisering een belangrijke pijler is. Zo geeft een derde van de mkb’ers aan dat zij door de waan van de dag geen tijd hebben om oog te hebben voor een langetermijnstrategie. Toch is dit cruciaal om te innoveren en de weg naar groei te kunnen inslaan.

Een gezonde focus op de financiële basis houdt zowel rekening met de korte als langere termijn. Voor ondernemers is het vooral belangrijk om in de spiegel te kijken. Is de bestaande strategie de meest wenselijke met het oog op de toekomst? Je bedrijf moet met een nieuwe realiteit meebewegen en dat is niet eenvoudig. Richt je daarom op een strategie voor de langere termijn.

Benieuwd naar meer inzichten van mkb’ers in de zakelijke dienstverlening? Je leest er alles over in Het mkb-gevoel nu. Met dit e-book willen we ondernemers helpen om zich weer te richten op groei. We geven je een unieke inkijk in hoe andere ondernemers dat doen en geven het woord aan experts. Download het e-book.

Wat nu?

Om te kunnen groeien en je bedrijf veilig te stellen voor de toekomst is digitalisering noodzakelijk. Teamleader Focus bundelt de digitalisering van je werkprocessen – van verkoop en work management tot facturatie – in één gebruiksvriendelijk softwarepakket. Zo automatiseer je tijdrovende processen en hebben jij en je personeel de handen vrij om meer werk te verrichten en te groeien. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Probeer Teamleader Focus 14 dagen gratis. Je hoeft geen credit card-gegevens achter te laten. Toch niet je ding? Dan stop je er gewoon mee. Makkelijker kan bijna niet.

  • 25/05/2022
  • Laatst gewijzigd op 15/04/2024

Gerelateerde blogposts