Digitalisering: gevolg van èn voorwaarde voor een hybride economie

Digitalisering kwam de afgelopen twee jaar in een stroomversnelling terecht. Thuiswerken verplichtte ondernemers om digitaler te werken en tegelijk bleken technologische ontwikkelingen een voorwaarde voor een ononderbroken workflow. In deze blog lees je welke invloed digitalisering had op de bedrijfsvoering van mkb’ers.

Recent vroegen wij aan 300 mkb'ers hoe zij de afgelopen twee jaar hebben beleefd en hoe ze de weg naar groei inzetten. Ook 5 experts delen hun mening over de bevindingen uit het onderzoek. Het resultaat lees je in ons e-book Het mkb-gevoel nu. Zin om alles te lezen? Klik dan hier voor het volledige e-book.

Het mkb-gevoel nu

Hoe zetten Nederlandse mkb’ers de weg naar herstel in? Wij vroegen hoe ondernemers twee jaar crisis hebben beleefd en polsten bij 5 experts om een blik te werpen op de toekomst.

De impact van corona op de bedrijfsvoering

De coronacrisis heeft op verschillende manieren invloed gehad op de bedrijfsvoering van mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening, zowel positief als negatief. Zo kwam de digitalisering bij veel bedrijven in een stroomversnelling terecht. Nieuwe vormen van communicatie en dienstverlening raakten ingeburgerd: online, virtueel en digitaal. Tegen alle verwachtingen in steeg bij veel bedrijven de productiviteit. In hun ‘thuiskantoor’ konden medewerkers zich beter concentreren en werden ze minder snel afgeleid. Al snel raakten ook ondernemers die aanvankelijk sceptisch stonden tegenover dit ‘thuiswerkexperiment’, doordrongen van de grote voordelen van digitalisering. Maar liefst vier op de tien ondernemers vinden dat dit een positieve impact heeft gehad op hun bedrijfsvoering. Een zelfde aantal deelt deze mening als het gaat om het hybride werken.

Bijna een derde zegt het meeste te hebben geleerd over de digitalisering van hun bedrijf, die door corona versneld vorm heeft gekregen.

Mentaliteitsshift

De gemiddelde mkb-ondernemer is zeer creatief, veerkrachtig en vindingrijk, maar soms doen ze de dingen toch graag zoals ze altijd gedaan werden. Maar de crisis bracht een zinvolle mentaliteitsshift teweeg. Vergaderen moest ineens online en dat bleek veel efficiënter. Opvolging van project management moest gestroomlijnd worden nu niet iedereen samen op kantoor werkt. En er moest meer inzicht komen in de financiële huishouding door alle weggevallen inkomsten. Ondernemers werden gedwongen om flexibel en digitaal te werken, en dat is iets wat zonder corona wellicht nooit zo snel was gebeurd.

Het gevolg was een moderne, digitale werkplek, waar het eenvoudig is om altijd en overal optimaal samen te werken. Dat biedt allerlei voordelen, zoals een betere werk-privébalans en een hogere productiviteit.

Technologie als voorwaarde voor succesvolle thuiswerkplek

Nieuwe technologische oplossingen zijn het fundament voor een succesvolle thuiswerkplek. Die technologie helpt medewerkers om productief te blijven en óók op afstand met elkaar samen te werken, ongeacht de locatie waar zij zich bevinden. Zo groeien we dus steeds meer toe naar een hybride werkplek, waarbij de grens tussen het ‘thuiskantoor’ en de traditionele werkomgeving vervaagt.

Tijdens de coronacrisis is de basis gelegd voor die nieuwe vorm van werken. Ruim een derde van de werkgevers heeft er voor gezorgd dat het hun personeel aan niets ontbreekt qua digitale en technologische middelen om thuis zo goed mogelijk te kunnen werken – zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Zo geven veel mkb’ers aan dat zij geen substantieel verschil in kwaliteit ondervinden in de werkzaamheden die thuis worden verricht ten opzichte van het werk op kantoor. Digitalisering en nieuwe online toepassingen die samenwerking binnen teams én met klanten efficiënter en gemakkelijker maken, creëren hiervoor de voorwaarden.

Door digitalisering en het gebruik van software kunnen medewerkers sneller en efficiënter samenwerken, zodat kostbare tijd kan worden bespaard.

Digitalisering: cruciaal voor groei en innovatie

Sinds corona heeft ruim een derde van de bedrijven een veel sterkere focus op digitalisering, bijvoorbeeld door het opzetten van een cloud-omgeving. 36% verwacht daarnaast dat hun bedrijf in de komende jaren meer data-gedreven zal werken. Zo is digitalisering voor vier op de tien mkb-bedrijven cruciaal om concurrerend te blijven en beschouwt eenzelfde aantal het analyseren van bedrijfsdata als een belangrijke voorwaarde voor groei.

De coronacrisis heeft ons geleerd dat sommige bedrijven beter voorbereid zijn op grote veranderingen dan andere. Er is altijd een groep met koplopers – de zogeheten early adopters – die nieuwe technologie snel omarmen en erin slagen deze te integreren in hun bedrijfsprocessen. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat nu ook de late majority over de streep is getrokken. Tegelijkertijd zijn er verschillende gradaties van adoptie en zijn er bedrijven die nog terughoudend zijn met het omarmen van nieuwe oplossingen. De mate waarin bedrijven erin slagen om verder te digitaliseren, heeft een rechtstreekse positieve impact op hun veerkracht en het vermogen om te groeien.

Bedrijven die vooruitkijken en hun bedrijfsvoering op nieuwe ontwikkelingen afstemmen, zullen beter in staat zijn te groeien en innoveren. Digitalisering kan bedrijven helpen om hiermee flexibeler om te gaan. Zeker in een tijd waarin extra personeel zeer moeilijk aan te trekken is, kan het bovendien helpen om de bestaande bedrijfsvoering productiever en efficiënter te maken.

Benieuwd naar meer inzichten van mkb’ers in de zakelijke dienstverlening? Je leest er alles over in Het mkb-gevoel nu. Met dit e-book willen we ondernemers helpen om zich weer te richten op groei. We geven je een unieke inkijk in hoe andere ondernemers dat doen en geven het woord aan experts. Download het e-book.

Wat nu?

Om de mogelijkheden die digitalisering biedt ten volle te kunnen benutten, is het belangrijk om een integrale strategie te ontwikkelen gericht op het creëren van een omgeving waarin IT-componenten niet langer los van elkaar functioneren, maar zijn geïntegreerd in één overkoepelende platform. Zo kan iedereen samenwerken – ook als ze niet samen op kantoor zitten – zonder het overzicht te verliezen.

Benieuwd hoe dat eruit ziet? Probeer Teamleader Focus 14 dagen gratis. Je hoeft geen credit card-gegevens achter te laten. Toch niet je ding? Dan stop je er gewoon mee. Makkelijker kan bijna niet.

  • 09/06/2022
  • Laatst gewijzigd op 22/03/2024

Gerelateerde blogposts