Money matters

In ‘Money matters’ zoomen we in op financieel en commercieel management van een agency, aka: prijzen, kortingen, cashflow, facturatie en sales.

Panelleden Erwin Hendriks (Springbok), David van As (RIFF), Ilse De Smedt (com&co) en Bart De Waele (Duke & Grace) delen openhartig hun visie en aanpak.