Hoe breng je verschillende interne culturen samen?

Voor het ene agency is de interne cultuur heilig, terwijl het andere vindt dat er te veel over gepalaverd wordt. Hoe breng je verschillende culturen samen bij een overname of partnership? En misschien nog belangrijker: hoe draag je die uit binnen je organisatie? Dat lees je in dit Agency Life-stuk.

Ook te beluisteren op:

Agency what?

In Agency Life gaan we op zoek naar wat nodig is om een topagency, creatief bureau of digitale studio te runnen. We brengen inspirerende stemmen uit de Belgische en Nederlandse agencywereld samen en vragen hen honderduit naar onderwerpen als billability, pricing, projectmanagement en meer.

In dit seizoen van Agency Life duiken we in agency collaboraties & partnerships. Want in de agencywereld is een ware consolidatietrend aan de gang. Wanneer ben je klaar om je hart (en organisatie) te openen? Hoe vind je jouw perfecte match? En hoe leef je nog lang en gelukkig?

Die vragen beantwoorden we samen met Talitha Snel (Managing Director bij Clarify), Koen Helsen (Managing Partner bij Bridgeneers), Sammy Colson (CEO van Springbok) en Jos Govaart (Managing Director van Coopr).

Over- of onderschat?

“Cultuur is steevast een discussiepunt wanneer je met een andere partij in gesprek gaat, maar achteraf blijkt dat altijd gemakkelijker in zijn plooi te vallen dan je denkt”, vindt Sammy Colson, CEO van Springbok. “Je werkt al in dezelfde sector en doet quasi hetzelfde werk. De verschillen in cultuur vallen doorgaans dus wel mee.”

Jos Govaart, Managing Director van Coopr, houdt er een andere mening op na. “Volgens mij mislukt het merendeel van de fusies net omwille van de cultuur. Ik heb al met bureaus gesproken die ik qua expertise heel goed vind, maar waar ik van denk: ‘Dit zijn wij niet.’ De selectie van het type mensen is ook belangrijk.”

Passie en purpose

Die menselijke klik verzekert inderdaad een goede cultuurmatch, geeft Sammy toe. En een gedeelde purpose ligt aan de basis van dat alles, zegt Koen Helsen, Managing Partner van Bridgeneers: “Wij staan voor creativiteit en duurzaamheid ten dienste van de samenleving. Dat trekt een bepaald type werknemers aan. Die trekken op hun beurt nog ‘purpose-driven’ collega’s aan.”

Ook bij Clarify ligt passie aan de basis van de collectieve cultuur. Managing Director Talitha Snel: “De ontstaansgeschiedenis van onze bureaus kent veel overeenkomsten. Iedereen had een liefde voor complexe inhoud, creativiteit en design.” Clarify liet zich wel begeleiden door een externe merkstrateeg om de gedeelde waarden scherp te stellen.

Evolutie en continuïteit

Je agencycultuur is natuurlijk geen stilstaand ding. Daar is dit panel het over eens. Sammy: “Met iedereen die erbij komt, evolueert je cultuur.” Al zijn er wel cultuurdragers die binnen je organisatie voor continuïteit zorgen. “Dat zijn de oprichters”, vindt Jos. Die moeten volgens hem constant bezig zijn met hoe de gedeelde waarden zich vertalen in de praktijk. “Wij vinden bijvoorbeeld mensen belangrijk, daarom voorzien we programma’s om onze mensen verder te ontwikkelen én maken we ruimte voor plezier.”

Aansprakelijkheid

Goede afspraken maken goede vrienden, ook in de agencywereld. Door kernwaarden te bepalen voor je een deal sluit, creëer je aansprakelijkheid, vindt Jos. “Wanneer er dan later een probleem opduikt, kan je teruggrijpen naar wat je samen hebt besloten.”

Bij Clarify maakten ze van hun kernwaarden daarom zelfs competenties die terugkeren in evaluatiegesprekken. Talitha: “Zo beginnen die kernwaarden te leven en raken ze breed gedragen. Het zijn geen hippe termen, maar essenties die je moet voelen doorheen je organisatie en waar je je keuzes aan moet toetsen.”

Kernwaarden zijn geen hippe termen, maar essenties die je moet voelen doorheen je organisatie.
Talitha Snel, Clarify

Zowel Jos als Talitha vinden dat een goed afgestemd HR-beleid en arbeidsvoorwaarden óók deel uitmaken van je agencycultuur. Talitha: “Het is belangrijk dat je die verwachtingen goed communiceert richting je collega’s.”

In perspectief plaatsen

Cultuur is belangrijk, zoveel is duidelijk. Maar het moet ook in verhouding staan tot de andere pilaren van je agency. “Wij hebben als organisatie de neiging om het culturele en menselijke aspect het enige belangrijke te vinden”, geeft Jos toe, “maar je moet ook genoeg aandacht bewaren voor je business en je klanten.”

Cultuur is belangrijk, maar bewaar ook genoeg aandacht voor je business en je klanten.
Jos Govaart, Coopr

Clarify past een slimme truc toe om dat evenwicht te helpen bewaken. Talitha: “Wij namen resultaatgericht zijn op in onze kernwaarden. Maar ik herken wel wat Jos zegt. Als bureau doe je vaak aan introspectie, terwijl je bestaansreden is om het doel van de klant te behalen.”

Niet opdringen

“Een deel van je cultuur is ook dat je ‘m niet mag opdringen”, vindt Sammy. “Niet iedereen staat daarvoor open. Sommige mensen willen gewoon hun werk doen.” Je hoeft volgens hem niet te verwachten dat al je werknemers je cultuur onder woorden kunnen brengen.

Een deel van je cultuur is ook dat je ‘m niet mag opdringen.
Sammy Colson, Springbok

“Want”, zo vult Koen aan, “cultuur is deels zichtbaar en deels onzichtbaar.” Sammy besluit: “Het uiteindelijke doel van cultuur is dat iedereen zich goed voelt.” Daar moeten inderdaad niet veel woorden aan vuil gemaakt worden.

In de laatste episode van ‘So happy together’ hebben Jos, Talitha, Koen en Sammy het over het stroomlijnen van interne processen bij een overname of partnership. Moet alles identiek zijn, of laat je ruimte voor een eigen aanpak? Geen evident vraagstuk.

Ook interessant